1. Home
  2. Over AZL
  3. Innovatieplatform

Innovatieplatform OriginALZ

We verkennen kansrijke initiatieven binnen ons eigen innovatieprogramma door kleinschalig te experimenteren, ideeën uit te proberen en te leren van deze ervaringen. We trekken hierin op met onze partners: NN Group, onderwijsinstellingen, klanten en marktpartijen. De uitkomst van een initiatief kan een waardevol inzicht of les zijn die we trekken, maar kan ook de opstap zijn naar een vervolg. Denk aan de uitwerking van dit idee tot een nieuw product of dienst of het breder inzetten van de oplossingsrichting binnen onze klantportefeuille.

 

In het nieuws

Handhaving werkgevers met hulp van nieuwe technologieën

Handhaving is een belangrijk proces voor AZL en onze aangesloten bedrijfstakpensioenfondsen. Om dit proces zo effectief mogelijk in te richten, verkennen we binnen ons innovatieprogramma OriginALZ twee initiatieven. Dit zijn de inzet van UWV-data om een controle uit te voeren op ondernemingen zonder personeel en de inzet van slimme algoritmes en webscraping bij het opsporen van online werkgevers die mogelijk onder de verplichtstelling van een fonds vallen.

Lees verder

‘Ons aanbod moet daadwerkelijk een klantprobleem oplossen’

Innovatie, het lijkt een modewoord. De definitie van innovatie volgens Van Dale is: de invoering van een nieuwigheid. Voor AZL is innovatie het proces om van een idee te komen tot oplossingen die werkelijk waarde toevoegen voor klanten of medewerkers en waarmee we uiteindelijk onze dienstverlening verbeteren of verder ontwikkelen. Sabine Vulink, business consultant bij AZL, vertelt hoe AZL innovatie integreert in de dagelijkse praktijk.

Lees verder

Pensioensector slaat handen ineen om waardeoverdrachten te vereenvoudigen

Vier grote pensioenuitvoerders, APG, Blue Sky Group, Nationale-Nederlanden en PGGM, lanceren vandaag Mijnwaardeoverdracht.nl. De nieuwe website is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen platformontwikkelaar Hyfen en de uitvoerders. Met het gezamenlijke initiatief worden waardeoverdrachten geoptimaliseerd aan de hand van innovatieve decentrale technologie. Nu al kan zo’n 50% van de deelnemers gebruik maken van het platform. AZL is de eerstvolgende pensioenuitvoerder die aansluit.

Lees verder

 

‘Pensioenuitvoerders kunnen bij scheiding tussen twee vuren komen’

In het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding staat dat pensioenuitvoerders kunnen weigeren om afwijkende pensioenafspraken tussen ex-partners uit te voeren. Die bepaling kan beter geschrapt worden, stelt Maurice Sarton (senior beleidsadviseur bij AZL) in de column dat hij schreef voor magazine Pensioen Pro.

Lees verder

 

Werkgevers opsporen met data-analyse

Voor onze pensioenadministratie zijn gegevens van werkgevers en deelnemers een onmisbare bron. Deze data gebruiken we ook voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om onderzoek te doen of om onze dienstverlening nog meer toe te snijden op individuele wensen van onze klanten. We werken dan ook steeds meer datagedreven, zonder uiteraard de privacyregels uit het oog te verliezen. Een ander voorbeeld: we sporen er werkgevers mee op die vallen onder de verplichtstelling. Dit is een van de initiatieven uit ons innovatieplatform.

Lees verder