1. Home
  2. Diensten
  3. Assurance-rapportages

Assurance-rapportages

Perplex - Testbeelden | AZL

Er komen steeds meer wetten en regels rondom pensioenen. Dit maakt het voor u als bestuurder er niet makkelijker op om de processen te beheersen. Dit inzicht heeft u natuurlijk wel nodig om uw beleid vast te stellen en nieuwe kansen te benutten.

De uitvoerende processen die u aan ons toevertrouwt worden uitvoerig getoetst door externe auditors. De resultaten van deze continue toetsingen worden aan onze opdrachtgevers gerapporteerd in de ISAE 3402- en ISAE 3000-assurance-rapportages. Deze rapportages bieden inzicht in hoe de uitbestede processen door ons beheerst worden.

ISAE 3402

De jaarlijkse ISAE 3402 is een assurance-rapport. Hiermee krijgt u als bestuurder een beeld van de dienstverlening van de aan AZL uitbestede processen. Ook biedt het inzicht in onder andere onze IT (application controls en IT general controls), uitbesteding en cyber security. Dit doen we met een zeer uitgebreid controleraamwerk, om onze klanten maximale assurance te kunnen aanbieden.

De financiële en operationele processen die uitgevoerd worden door AZL hebben effect op de jaarrekening van onze opdrachtgevers. De ISAE-rapportages worden daarom ook gebruikt door de fondsaccountants bij de controle van de jaarrekening van de pensioenfondsen waar wij voor werken.

ISAE 3000

Aanvullend op de ISAE 3402-rapportage bieden wij een tweede assurance-rapportage aan: de ISAE 3000. In deze rapportage ziet u de resultaten van de externe audit op ons risicomanagementsysteem. We voeren deze rapportage uit voor de processen binnen de afdelingen Actuariaat, Bestuursadvisering, Communicatie, Grootboek, Verslaglegging en het SLA-rapportageproces.

Daarnaast bestaat de ISAE 3000 rapportage uit een aanvullend IT controleraamwerk met SOC II IT controls (naast de IT general controls in het ISAE 3402 raamwerk). SOC II betreft een internationale standaard voor de interne controle van IT-serviceorganisaties. Hiermee is de omvangrijke set van IT-controls in de ISAE 3402 verder uitgebreid.

Vergaderruimtes | AZL

Altijd op de hoogte

Wij maken afspraken met u over de dienstverlening voor uw pensioenfonds. In het Service Level Agreement (SLA) leggen we nauwkeurig onze taken en prestaties vast.  

Service Level Agreement