1. Home
 2. Over AZL
 3. Duurzaamheid

Een duurzame toekomst

Stockfoto's | AZL

Bij AZL geloven we dat we nu moeten zorgen dat we iets goeds achterlaten voor de volgende generatie. We leveren daarom een positieve bijdrage aan mens, milieu en de samenleving door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te pakken. Zo krijgen we samen echt de toekomst voor elkaar.

AZL over Duurzaamheid

Wat betekent duurzaamheid voor AZL?

'Duurzaamheid is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften', volgens het CBS.

We zien het als onze taak om samen met onze pensioenfondsen voor steeds meer Nederlanders het mogelijk te maken een beter pensioen op te bouwen. Door in te zetten op duurzaamheid draagt AZL op lange termijn zorg voor de organisatie, zijn medewerkers en de maatschappij.

Shutterstock | AZL

Wat beloven we?

AZL richt zich op vier onderdelen van duurzaamheid. Dit zijn onze focusgebieden en wat we beloven:

Onderdeel:

Onze belofte:

Duurzaam werkgeverschap

We zetten ons in om een goede werkgever te zijn voor onze medewerkers. We richten ons op eerlijke salariëring, talentontwikkeling, diversiteit & inclusie, veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers (vitaliteit, duurzame inzetbaarheid) en vrijwilligerswerk.

Duurzame bedrijfsvoering

 

We verminderen de impact op het milieu door slim om te gaan met watergebruik, bedrijfsafval, duurzame gebouwen en carbon emissies. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze producten en diensten duurzaam in te kopen.

Maatschappelijke betrokkenheid

We ondernemen in én voor de samenleving en zetten ons actief in voor de maatschappij en de lokale betrokkenheid in regio Zuid-Limburg. Daarnaast dragen we met onze kennis en expertise een steentje bij aan een beter pensioen voor Nederland.

Duurzame dienstverlening

Onze dienstverlening is met zorg voor mens, milieu en samenleving. We betrekken klanten bij de ontwikkeling van onze producten en diensten en we bieden betaalbare oplossingen. Door bewust in te zetten op digitalisering, verminderen we het verbruik van materialen. 

Initiatieven

Wat doen we om onze beloftes waar te maken? Hieronder staat een overzicht met de verschillende duurzaamheidsinitiatieven bij AZL.

Gettyimages | AZL

Duurzaam werkgeverschap

Onze mensen

Mensen zijn de kern van AZL. Om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, richten we ons op de volgende vlakken:

 • We stimuleren onze collega's te groeien met een opleidingsbeleid. Er is budget beschikbaar om trainingen en onderwijs te volgen.
 • We zetten in op duurzame inzetbaarheid, waarbij we ons richten op het fysiek en mentaal fit houden. AZL heeft twee vitalogen in dienst en organiseert regelmatig cursussen en workshops voor collega's, zoals de Vitaliteitsweek.
 • Stimulatie van een gezonde levensstijl door programma Vitaal AZL met onder meer fruit op kantoor.
 • Hybride werken wordt volop gefaciliteerd. We hanteren flexibele werktijden en faciliteren het thuiswerken.
 • Mantelzorgers krijgen ondersteuning om hun zorgtaken uit te kunnen voeren.
 • We bieden werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzame bedrijfsvoering

Onze gebouwen

Gebouwen worden stapsgewijs verduurzaamd. We kijken naar energiereductie in de volgende stappen:

 • We verminderen energieverbruik waar mogelijk. Dit geldt voor elektriciteit, gas en water. We behalen energiereductie door tijdschakelaars, bewegingssensoren, LED lampen, energiezuinige koel- en verwarmingsinstallaties en slim schakelen van alle systemen in de gebouwen.
 • We wekken zelf energie duurzaam op door de zonnepanelen op de daken van onze gebouwen. In 2023 wordt het aantal zonnepanelen verder uitgebreid.
 • De resterend benodigde energie voor de panden in ons eigendom kopen we groen in.
Gettyimages | AZL

Duurzame bedrijfsvoering

Ons vervoer

We minimaliseren de uitstoot van onze reizen en ons wagenpark. Het verduurzamen van het vervoer doorloopt de volgende stappen:

 • We vermijden vervoer waar mogelijk door te carpoolen en het opzetten van digitale vergaderingen. 
 • Reizen per openbaar vervoer wordt volledig vergoed en er is een fietsplan voor medewerkers. De fiets en de onderhoudskosten worden volledig vergoed. 
 • We voeren een stapsgewijze verlaging van uitstootnorm voor lease auto’s door. 

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze omgeving

AZL richt zich ook op de nabije omgeving door de band met mens en natuur de verstevigen.

 • Om de biodiversiteit in stand te houden, houden we bijen op ons bedrijventerrein. De bijen dragen bij aan een gezonde omgeving door bestuiving van bloemen in de omgeving. En ze maken uiteraard ook honing die door de imker de Blije Bij wordt verkocht.

 • We vinden het daarnaast belangrijk om wat terug te geven aan de mensen uit de regio. We zetten onze kennis en expertise in om jongeren te helpen. We geven bijvoorbeeld ieder jaar sollicitatietrainingen aan leerlingen van het Sintermeertencollege uit Heerlen. Tijdens Bliksemstages laten we vmbo-leerlingen kennismaken met de wereld van pensioenen, zodat ze op jonge leeftijd al bewust worden van het belang van een goed pensioen.
 • AZL werkt intensief samen met regionale hogescholen voor de instroom van jong talent. AZL heeft ongeveer 15 tot 20 stagiairs per jaar. 
 • Als deelnemer aan de ‘werkveldcommissie’ van Zuyd Hogeschool praten we mee over toekomstige beroepsprofielen. Zo stemmen we samen de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt zo goed mogelijk op elkaar af.
 • We hebben begin 2022 een nieuwe leverancier voor warme dranken gekozen. Er wordt door hen gecompenseerd voor CO2-uitstoot door het planten van bomen. Ons koffieresidu wordt door hen opgehaald en gebruikt om paddenstoelen op te kweken bij een lokale ondernemer. De producten die zij maken, kan door onze cateraar worden toegevoegd aan onze lunchgerechten. 
Shutterstock | AZL
Stockfoto's | AZL

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze stem

We zetten ons in voor een beter pensioen voor iedereen. We delen daarom graag onze expertise en kennis in diverse werkgroepen en bij vakinhoudelijke initiatieven.

 • We geven feedback op internetconsultaties vanuit de overheid om wetgeving te verbeteren voor heel Nederland. 
 • Diverse collega's van AZL nemen deel aan diverse adviesraden, uitvoeringsraden en werkgroepen van de Pensioenfederatie om binding te houden met het werkveld. 
 • AZL deelt kennis, inzichten, actualiteiten en opinies op het educatieve platform SPO Perform. Zo vullen de informatiebehoefte van pensioenfondsbestuurders en pensioenprofessionals, waarbij deze snel en flexibel goede (achtergrond) informatie kunnen ophalen en hun kennis actueel kunnen houden.

Duurzame dienstverlening

Onze hulp

We maken samen met onze partners pensioen voor iedereen makkelijker en toegankelijk. We zetten in op co-creatie en digitalisering om onze klanten en hun deelnemers zo goed mogelijk te bedienen.

 • We ontwikkelden samen met enkele partners de tool Mijn Pensioenplan, omdat er behoefte was aan een eenvoudig en gestructureerd digitaal proces dat formulieren en offertes vervangt. In Mijn Pensioenplan zien deelnemers welke keuzes ze hebben voor hun pensioen. Ze kunnen de gevolgen van elke keuze berekenen. Als ze hun plan hebben gemaakt, kunnen ze digitaal hun pensioen aanvragen. 
Stockfoto's | AZL