1. Home
  2. Privacyverklaring

Zó gaan wij om met uw persoonsgegevens

Hoe gaat AZL om met uw persoonsgegevens als u zich aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief? Dat leest u in deze privacyverklaring. Hierin leggen wij uit waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

Extra Media Hoofdgebouw | AZL

Waarom verwerkt AZL uw persoonsgegevens?

AZL verwerkt uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het toesturen van de digitale nieuwsbrief.

Verwerkingsgrondslag

AZL stuurt u de digitale nieuwsbrief toe naar het door u opgegeven e-mailadres op basis van de door u verstrekte toestemming. U kunt zich hiervoor aanmelden door een formulier in te vullen. Bij aanmelding geeft u, door de gevraagde gegevens in te vullen en de betreffende aanmeldknop aan te klikken, uitdrukkelijke toestemming aan AZL voor het verwerken van de gevraagde persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden via de link in de nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verwerkt AZL van u?
Meldt u zich aan om de digitale nieuwsbrief te ontvangen, dan verwerkt AZL de volgende persoonsgegevens:

  • voornaam, achternaam en een eventueel tussenvoegsel;
  • e-mailadres;
  • naam van de onderneming waar u werkzaam bent.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

AZL treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de verstrekking van persoonsgegevens vindt beveiligd plaats
  • het gebruik maken van technisch up-to-date beveiligde systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.
Extra Media Hoofdgebouw | AZL
Extra Media Hoofdgebouw | AZL

Welke bewaartermijn hanteert AZL?

AZL mag de door u verstrekte persoonsgegevens voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Indien u aangeeft de digitale nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, verwijdert AZL de door u verstrekte persoonsgegevens uit het bestand.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt schriftelijk een beroep doen op deze rechten bij AZL via communicatie@azl.eu waarin u aangeeft van welk recht u gebruik wenst te maken. AZL zal het verzoek beoordelen en u altijd van een terugkoppeling voorzien.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door AZL. Hiervoor kunt u uw klacht schriftelijk bekend maken via communicatie@azl.eu. Na behandeling van uw klacht door AZL staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Data Protection Officer 

AZL heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld die toezicht houdt op de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze DPO via privacy@azl.eu of per post via:

AZL N.V.
T.a.v. Data Protection Officer
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen