1. Home
  2. Diensten
  3. Service Level Agreement

Service Level Agreement

Wij maken afspraken met u over de dienstverlening voor uw pensioenfonds. Onze taken en presentaties leggen we nauwkeurig vast in het Service Level Agreement (SLA). Hierover ontvangt u periodiek een rapport.

In dit rapport staat onder meer informatie over:

  • De stand van zaken bij implementatie;
  • Premie-incasso;
  • De uitbetalingen;
  • De helpdesk;
  • Eventuele klachten en knelpunten.

In control

Risicobeheersing wordt steeds belangrijker voor pensioenfondsen. Wij zorgen ervoor dat u als bestuurder inzicht krijgt in de risico's en hoe u deze risico's kunt beheersen. Dat kunt u zien aan het feit dat wij de nieuwste internationale ISAE 3402-certificering hanteren. 

 

ISAE 3402