1. Home
  2. Diensten
  3. Service Level Agreement

Service Level Agreement

Shutterstock | AZL

Wij maken afspraken met u over de dienstverlening voor uw pensioenfonds. Onze taken en presentaties leggen we nauwkeurig vast in het Service Level Agreement (SLA). Hierover ontvangt u periodiek een rapport.

In dit rapport staat onder meer informatie over:

  • De stand van zaken bij implementatie;
  • Premie-incasso;
  • De uitbetalingen;
  • De helpdesk;
  • Eventuele klachten en knelpunten.
Vergaderruimtes | AZL

In control

Risicobeheersing wordt steeds belangrijker voor pensioenfondsen. Wij zorgen ervoor dat u als bestuurder inzicht krijgt in de risico's en hoe u deze risico's kunt beheersen. Dat kunt u zien aan het feit dat wij de nieuwste internationale ISAE 3402- en ISAE 3000-certificering hanteren.

Met de ISAE 3402-certificering bieden wij onze klanten zekerheid over de kwaliteit van de interne beheersingsmaatregelen rondom de pensioenuitvoeringsprocessen, applicaties en IT general controls.

Daarnaast borgen we met de ISAE 3000-certificering de risicobeheersing op onze ondersteunende en administratieve processen, die niet zijn gerelateerd aan de jaarrekeningcontrole van een pensioenfonds. Op die manier tillen we onze dienstverlening naar een nog hoger niveau. Ook richting de toekomst blijven we ons, met het oog op het naderende vernieuwde pensioenstelsel, met deze dienstverlening graag onderscheiden.

Assurance-rapportages