1. Home
  2. Kennis
  3. Pensioenplatform

Pensioenplatform

Met regelmaat publiceren wij op ons pensioenplatform informatie over strategische onderwerpen die voor pensioenprofessionals als u van belang zijn. Links kunt u bijvoorbeeld onze laatste brochure downloaden.

Brochure | SPR FPR

Alles wat u wilt weten over SPR (Solidaire Premieregeling) en FPR (Flexibele Premieregeling) vindt u in deze brochure. Op een eenvoudige manier zijn de diensten van AZL in beeld gebracht om u te informeren over onze premieregelingen.

Download direct
Brochure Keuzebegeleiding | AZL

Brochure | Keuzebegeleiding

Een pensioenplan op maat, dat past bij de persoonlijke situatie van de deelnemer, is voor velen een wens. Maar tegelijkertijd kan het maken van pensioenkeuzes ingewikkeld zijn, zeker wanneer er meerdere keuzemogelijkheden zijn. Om de deelnemer te ontzorgen en te begeleiden bij het maken van bewuste keuzes, is persoonlijke relevantie van groot belang. In onze brochure 'Keuzebegeleiding' besteden we als AZL aandacht aan onze visie op keuzebegeleiding en het belang om hier samen op adequate wijze invulling aan te geven.

Download publicatie als pdf
Data APK | AZL

Brochure | AZL Data APK

We begeven ons midden in de grootste transitie van ons Nederlandse pensioenstelstel sinds 1953. Een transitie die met de grootste nauwkeurigheid en zorg moet worden uitgevoerd. De kwaliteit van pensioendata is hierin essentieel, aangezien deze voorafgaand de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (voor het invaren) correct moeten zijn.

Het ‘Kader Datakwaliteit - Wet toekomst pensioenen’ is een normenkader, samengesteld door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioenfederatie. Op basis van dit normenkader - en dan specifieke fasen (‘data-analyse en deelwaarnemingen’ én ‘rapportage en beoordeling’) heeft AZL de ‘Data Apk’ ontwikkeld, beschikbaar in drie pakketten.

 

Download publicatie als pdf

Whitepaper | Commissie Parameters publiceert nieuw advies

In opdracht van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Commissie Parameters onderzoek gedaan naar de parameters, UFR-methode en economische en risico-neutrale scenario’s. Na enige vertraging, publiceerde de Commissie eind november haar nieuwe advies. Wat betekent dit voor pensioenfondsen? We bekijken dit per onderdeel in het whitepaper dat u hier kunt downloaden.

Download publicatie als pdf

Brochure | SPR FPR

Alles wat u wilt weten over SPR (Solidaire Premieregeling) en FPR (Flexibele Premieregeling) vindt u in deze brochure. Op een eenvoudige manier zijn de diensten van AZL in beeld gebracht om u te informeren over onze premieregelingen.

Download direct
Stockfoto's | AZL

Met beide benen in de actualiteit

Betrouwbare, up-to-date informatie is essentieel voor een goede pensioenuitvoering. U vindt het in onze digitale uitgave Pensioenitems.

Pensioenitems