1. Home
 2. Diensten
 3. Actuariaat

Actuariaat

Shutterstock | AZL

Actuele en correcte cijfers, toegankelijke prognoses en duidelijke adviezen. De noodzakelijke ingrediënten voor een goed pensioenbestuur en administratie. Bij ons bent u hiervoor aan het juiste adres.

Wat bieden wij?

 • Actuariële verslaglegging
  Onder andere actuariële rapportages.
 • Actuariële advisering
  Grondslagenonderzoek, premiestelling, reglementswijzigingen en meer.
 • Risicomanagementinformatie
  Denk aan ALM-analyses, haalbaarheidstoetsen, herstelplannen, risicorapportages, analyses eigenrisicobeoordeling, ondersteuning sleutelhoudersfuncties IORP II.
 • Nieuwe pensioenstelsel
  Wij begeleiden u richting het vernieuwde pensioenstelsel

 

Jarenlange expertise, met oog op de actualiteit

Dankzij onze actuariële ervaring met tientallen heterogene pensioenfondsen, kunnen wij u een breed dienstenpalet bieden van adequate controles, heldere rapportages en toegankelijke adviezen. Altijd met een scherp oog op de actualiteit. Doordat wij direct kunnen overleggen met collega’s van de pensioenadministratie, kunt u op elk moment de gewenste informatie ontvangen.

Altijd een helder verhaal

In ons werk is vakmanschap vanzelfsprekend. Daar voegen wij graag het nodige pragmatisme aan toe. U mag van ons verwachten dat wij oog hebben voor de kosten en de haalbaarheid van onze adviezen. Wij presenteren ons werk in een helder verhaal: toegankelijk en transparant. Dit geldt eveneens voor onze zelf ontwikkelde modellen.

Samen op weg naar het vernieuwde pensioenstelsel

Dat is de uitdaging die voor ons ligt. Wij zorgen voor een soepele transitie-FTK door gebruik te maken van de aanwezige deelnemersinformatie, kennis en rekenkracht. Hoe de roadmap eruitziet, leest u op deze pagina: over het ALM-model, risicobereidheid en rapportages. 

Invaren? Evenwichtigheid? Hoe dan?

“Invaren” is de term die wordt gebruikt voor het overdragen van pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de huidige wetgeving, naar een pensioen dat past binnen het nieuwe wetgeving (Wet Toekomst Pensioenen). Er zijn twee methodes om in te varen: Standaard methode of Value-based ALM methode

Een pensioenfonds zal op elk moment moeten kunnen aantonen dat haar besluit rondom invaren voor de deelnemers evenwichtig is, onafhankelijk of wel of niet wordt ingevaren. Aan de hand van de volgende animatie* lichten wij de termen “Invaren” en “Evenwichtigheid” toe en leggen we u uit hoe beide invaarmethoden werken.

* Zodra de definitieve besluitvorming rondom het invaren bekend is, voorzien wij de animatie van een update.

Stockfoto's NN | AZL

Bekijk ook onze uitleg over:

Impact advies Commissie Parameters
De Commissie Parameters heeft onderzoek gedaan naar de parameters, UFR-methode en economische en risico-neutrale scenario’s en publiceerde eind november 2022 haar advies. Benieuwd naar de impact van dit advies op de pensioenen?

Animatie Eigenrisico-beoordeling
Het doel van de Eigenrisico-beoordeling is om inzicht te verschaffen in de samenhang tussen de strategie van het fonds en de materiële risico’s die het fonds loopt. Daarnaast krijgt een fonds inzicht in de mogelijke consequenties op korte en lange termijn op de financiële positie van het fonds en de pensioenen van deelnemers. Daarnaast zorgt het doorlopen van de Eigenrisico-beoordeling voor een beoordeling van de doelmatigheid en effectiviteit van het risicobeheer van pensioenfondsen. Benieuwd hoe AZL u kan helpen met deze beoordeling? Bekijk onze animatie.

Stockfoto's NN | AZL

Animatie ALM
Het primaire doel van een ALM-studie is om pensioenfondsen handvatten te bieden bij het vaststellen of herijken van hun lange termijn strategisch beleid in combinatie met de risicohouding. De ALM-studie heeft een middellange horizon en de scenario’s lopen tot 15 jaar in de toekomst. Veelal wordt een ALM-studie aangegrepen om te bepalen of het beleggingsbeleid op hoofdlijnen nog optimaal is, maar de ALM-studie kan ook gebruikt worden om het premiebeleid en indexatiebeleid nader te onderzoeken. Bekijk de animatie voor een verdere heldere uitleg.

Gettyimages | AZL

Kennismaken?

Wij helpen u graag verder als actuariaat en maken graag kennis om te kijken hoe we u kunnen adviseren. Neem voor meer informatie en/of het maken van een afspraak contact op met José Fober, via 088 - 116 2283.  

Bart Sonnenschein | AZL

‘Wij helpen u de balans te houden tussen inleg, ambitie en risico’

'Vanuit onze actuariële expertise, diepgaande kennis van risicomanagement en directe lijnen met de pensioenadministratie is ons team in staat snel en accuraat in te spelen op actuele ontwikkelingen.
Samen met onze klanten zorgen wij voor een evenwichtige balans tussen inleg, ambitie en risico. Zelf ontwikkelde modellen bieden ons daarbij de flexibiliteit en transparantie om de juiste beleidskeuzes te maken.'

Bart Sonnenschein,
Financial Risk Manager