1. Home
  2. Diensten
  3. Bestuursadvisering

Bestuursadvisering

Shutterstock | AZL

Als bestuurder wilt u de juiste, weloverwogen besluiten nemen voor uw fonds. Onze vakmensen helpen u bij het afwegen van de voors en de tegens, maar ook het inzichtelijk maken van de implicaties van mogelijke beslissingen. U kunt erop vertrouwen dat wij de besluiten op correcte wijze vertalen naar uw fondsdocumenten en de opvolging ervan monitoren.

Wat wij u bieden

  • Bestuursondersteuning: Voorbereiden, begeleiden en verslaglegging van bestuursvergaderingen.
  • Bestuursadvies: Advies over (komende) wet- en regelgeving, het vertalen van besluiten naar de uitvoeringsorganisatie, andere contractpartijen en stakeholders en monitoring van de opvolging van besluiten door alle partijen.
  • Advies over handhaving van bedrijfstakpensioenfondsen: Denk aan het formuleren van het handhavingsbeleid, advisering over dispensatieverzoeken, looncontroles en werkingssfeeronderzoeken.
  • Ondersteuning risicomanagement: Uw gehele risicobeheersysteem en de bijbehorende beheersmaatregelen worden opgenomen in de AZL-risktool. Dankzij deze tool hebben alle bestuursleden 24 uur per dag online inzicht in de status.

Ervaring met boardroom dynamics

Wij verzorgen al jaren de ondersteuning van besturen van pensioenfondsen. Momenteel doen we dat voor meer dan 20 verschillende besturen. Daardoor weten we wat er speelt binnen de bestuurskamers en kennen we de boardroom dynamics. Vanuit onze ervaring ontwikkelen we best practises die we breed inzetten, bijvoorbeeld het bestuurlijke jaarplan en de voorleggers.

Dicht bij de praktijk

Wij zitten letterlijk dicht bij de praktijk en werken nauw samen met onze collega’s van de pensioenadministratie en andere disciplines binnen AZL. Ook met uw andere adviseurs onderhouden we goede banden. Dat komt u goed van pas. Praktische gevolgen van nieuwe regelgeving en (voorgenomen) besluiten zijn zo namelijk snel en compleet in kaart gebracht. Ook kunnen noodzakelijke aanpassingen soepel worden doorgevoerd.

Mirjam Zwager | AZL

Kennismaken?

Wij lichten de kwaliteit van onze bestuursadvisering graag verder toe. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met Mirjam Zwager (Manager Bestuursadvisering) via mirjam.zwager@azl.eu of 06 - 461 648 49.