1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Handhaving werkgevers met hulp van nieuwe technologieën

Handhaving werkgevers met hulp van nieuwe technologieën

Handhaving is een belangrijk proces voor AZL en onze aangesloten bedrijfstakpensioenfondsen. Om dit proces zo effectief mogelijk in te richten, verkennen we binnen ons innovatieprogramma OriginALZ twee initiatieven. Dit zijn de inzet van UWV-data om een controle uit te voeren op ondernemingen zonder personeel en de inzet van slimme algoritmes en webscraping bij het opsporen van online werkgevers die mogelijk onder de verplichtstelling van een fonds vallen.

Publicatiedatum 4 februari 2021
Categorie Algemeen

Initiatief 1:
proactief opsporen van ‘online’ werkgevers met slimme algoritmes en webscraping

AZL maakt bij de handhaving voor bedrijfstakpensioenfondsen gebruik van een aantal databases en sectorcodes. We zien in de praktijk dat de grenzen van sectoren vervagen, waardoor steeds meer online bedrijven onder een andere naam of code ingeschreven zijn. Dat maakt het voor bedrijfstakpensioenfondsen lastig om deze bedrijven te vinden. Met als risico dat de bedrijven en hun werknemers daardoor buiten beeld blijven, terwijl ze wel vallen onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds. De overheid heeft het voornemen om de sectorcodes te laten vervallen en onderzoekt samen met een werkgroep van de Pensioenfederatie, waarin ook AZL vertegenwoordigd is, mogelijke oplossingen hiervoor.

AZL ziet het vervagen van grenzen van sectoren als een belangrijk thema en wil hier proactief op inspelen. Daarom onderzoeken we samen met een pilotfonds of met behulp van nieuwe technologie (webscraping en slimme algoritmes) een oplossing ontwikkeld kan worden. Zo hopen we op een efficiënte en effectieve manier een voorselectie te maken van alle ‘online’ bedrijven in Nederland die mogelijk onder de verplichtstelling van het pilotfonds vallen. In de afgelopen maanden hebben we het algoritme en de oplossing geoptimaliseerd. Inmiddels hebben we honderdduizenden willekeurige werkgevers in Nederland onderzocht. Hieruit zijn meer dan 10 potentiële nieuwe ‘online’ werkgevers gevonden die zijn aangeschreven om te onderzoeken of deze werkgevers vallen onder de verplichtstelling van het fonds.

Initiatief 2:
controleren ondernemingen zonder personeel m.b.v. UWV-tooling

Ondernemingen zónder personeel die vallen onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds worden aangesloten, maar hoeven géén premie te betalen. Om te controleren of deze ondernemingen nog steeds geen werknemers in dienst genomen hadden, worden zij periodiek gevraagd om een Verklaring geen personeel in te vullen. AZL heeft in de afgelopen periode met RPA-technieken een methodiek ontwikkelt die het mogelijk maakt om op eenvoudige wijze door middel van data van het UWV te controleren of een onderneming personeel in dienst heeft. Werkgevers leveren de loongegevens van hun werknemers aan de Belastingdienst en deze levert op haar beurt de ontvangen loongegevens aan het UWV. Voor pensioenfondsen is het mogelijk om deze gegevens (op basis van de aangeleverde loonheffingennummers vanuit het pensioenfonds) af te nemen.

Het controleren op basis van deze gegevens maakt het voor het fonds mogelijk om gerichter te controleren als er onregelmatigheden worden geconstateerd. Er is dan immers duidelijk of er personen bij het UWV bekend zijn die niet zijn aangemeld bij het pensioenfonds. Zo kunnen de werkgevers hiervoor concreet benaderd worden.

Dit geautomatiseerde proces zorgt voor een efficiëntere uitvoering en meer gemak. Óók voor de ondernemingen; zij hoeven niet meer lastiggevallen te worden met formulieren als we al op basis van bestaande bronnen hebben kunnen controleren dat ze geen werknemers in dienst hebben.

Lees meer over ons innovatieprogramma OriginALZ

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.