1. Home
  2. Nieuwsbrieven
  3. Werkgevers opsporen met data-analyse

Werkgevers opsporen met data-analyse

Perplex - Testbeelden | AZL

Voor onze pensioenadministratie zijn gegevens van werkgevers en deelnemers een onmisbare bron. Deze data gebruiken we ook voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om onderzoek te doen of om onze dienstverlening nog meer toe te snijden op individuele wensen van onze klanten. We werken dan ook steeds meer datagedreven, zonder uiteraard de privacyregels uit het oog te verliezen. Een ander voorbeeld: we sporen er werkgevers mee op die vallen onder de verplichtstelling. Dit is een van de initiatieven uit ons innovatieplatform.

 Nieuwsbrieven | AZL

Handhaving is een belangrijk proces voor bedrijfstakpensioenfondsen. Je loopt namelijk het risico dat er geen premie wordt afgedragen door een werkgever, terwijl medewerkers wel recht hebben op pensioen. AZL maakt gebruikt van een aantal databases en codes, maar steeds meer bedrijven zijn onder een andere naam of code ingeschreven en blijven daardoor buiten beeld. Terwijl ze wel vallen onder de verplichtstelling. Eind augustus is AZL een pilot gestart met Mediaan om te verkennen hoe we dit soort bedrijven kunnen opsporen met data-scraping en slimme algoritmes.

Geautomatiseerde tool

Voor deze pilot wordt nu onderzocht of er een tool gemaakt kan worden die geautomatiseerd op zoek gaat naar ondernemingen die nu buiten beeld vallen. Bijvoorbeeld door te zoeken op een verzameling specifieke woorden op hun website. Maarten van der Tuin: ‘Zo kunnen de geselecteerde ondernemingen worden vergeleken met reeds bij het fonds bekende ondernemingen. De nog niet bekende ondernemingen kunnen dan verder worden onderzocht. Uiteraard is het resultaat afhankelijk van de geselecteerde zoekwoorden en de waarde die aan deze woorden en combinaties hiervan wordt gegeven.’

Detective

En wat als je een werkgever vindt, die eigenlijk niet gevonden wilt worden? ‘Wij signaleren en adviseren het bestuur en kunnen de ondernemingen aansluiten bij het fonds. Het beleid wordt echter door het bestuur bepaald en afgestemd met bestuursadvisering. Het bestuur kan uiteraard ook nog extern advies inwinnen, zoals bij een pensioenadvocaat. Dit kan gaan om miljoenen euro’s. We spelen dus een soort detective en gebruiken daarvoor data-analyse. Heel interessant om te doen en ik hoop dat we een tool ontwikkelen die ons hier goed bij gaat helpen.’