1. Home
 2. Kennis
 3. Pensioenitems

Pensioenitems

Wij staan met beide benen in de actualiteit. Want betrouwbare, up-to-date informatie is essentieel voor een goede pensioenuitvoering. Dit levert geregeld interessante kennis op. Een selectie hiervan publiceren wij in de digitale uitgave Pensioenitems. Die kunt u hier lezen of downloaden.

Pensioenitems november/december 2022

 • Voorbereidende behandeling 3, wederom uitstel Wet toekomst pensioenen

 • Wijziging ‘onvoorwaardelijke’ toeslagregeling

 • Aanpak achterstand sociaal-medische beoordelingen en hardheden in de WIA

 • en kort ander nieuws

Download direct

Pensioenitems juli/augustus 2022

 • Voorbereidende behandeling
 • Regulatory Technical Standards officieel
 • Consultatie aanpassing Beleidsregel geschiktheid
 • Verjaring premievordering verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds 
Download publicatie als pdf

Pensioenitems mei/juni 2022

 • Voorbereidende behandeling
 • Waardeoverdracht klein pensioen
 • Ombudsman Pensioenen komt met drie aanbevelingen
 • Wet eigen strategie pensioenfonds
Download publicatie als pdf

Pensioenitems maart/april 2022

 • Begin van het slotakkoord
 • Intern toezicht en naleving van de Code Pensioenfondsen
 • Transparantie over duurzaamheid
 • Korts nieuws over Commissie Parameters, Premievordering, Implementatiewet, dekkingsgraden en werknemers zonder pensioen
Download publicatie als pdf

Pensioenitems januari/februari 2022

 • Verruiming toeslagregels
 • Reparatie waardeoverdracht klein pensioen
 • Versnelling nodig voor realisatie IMVB convenant
 • Doorstart en prepack
 • Toeslagenregeling voor deelnemers ook over achtergebleven pensioenen
 • Aansprakelijkstelling bestuurder
Download publicatie als pdf

Pensioenitems november/december 2021

 • Verruiming toeslagregels 
 • Uitstel nadere regels SFDR 
 • Verevening van ouderdomspensioen 
 • Kort nieuws
Download publicatie als pdf

Pensioenitems september/oktober 2021

 • Uitdagingen bij berekening van pensioenbedragen
 • Oplossing heffingsverschil bij uitkering bedrag ineens
 • Onderbouwing van representativiteit kan beter
 • Kort nieuws
Download publicatie als pdf

Pensioenitems juli/augustus 2021

Pensioenitems juli/augustus 2021

 • UBO van trusts en soortgelijke juridische constructies
 • Premievorderingen en verjaring
 • Kort nieuws
Download publicatie als pdf

Pensioenitems mei/juni 2021

 • Wetgeving invoering Pensioenakkoord uitgesteld
 • Oplossing voor ongelijkheid bij uitkering bedrag ineens
 • BTW
 • Jaarverslag Ombudsman Pensioenen
 • Kort nieuws
Download publicatie als pdf

Pensioenitems maart/april 2021

 • Uitbreiding waardeoverdracht voorgelegd ter consultatie
 • Toezicht op, of via de pensioenuitvoeringsorganisaties
 • Een verbeterd variabel pensioen
 • Leidraad sWwft en Sw
Download publicatie als pdf

Pensioenitems januari/februari 2021

 • Wet toekomst pensioenen ter consultatie voorgelegd
 • Verklaring duurzaamheidsgevolgen
 • Naleving Code Pensioenfondsen
 • Naleving IMVB Convenant
 • AFM agenda 2021
 • Pensioen in verkiezingsprogramma’s 

Download publicatie als pdf

Pensioenitems november/december 2020

 • Uitkering bedrag ineens; een extra uitkeringsmoment
 • Brexit
 • Informatieverschaffing over duurzaamheid
 • Geen wijziging toeslagenregeling van werknemer
 • Leidraad informatieverstrekking collectieve waardeoverdracht 
Download publicatie als pdf

Pensioenitems september/oktober 2020

 • Uitkering bedrag ineens
 • Evaluatie vrijstelling netto pensioen en netto lijfrente
 • Ingroeipad naar het nieuwe stelsel
 • Geen instemming met wijziging pensioenovereenkomst
 • Wet homologatie onderhands akkoord
 • Lage rente
Download publicatie als pdf
Pensioenitems Nr 4 2020

Pensioenitems juli/augustus 2020

 • Uitwerking pensioenakkoord
 • Eerste parlementaire vragen en antwoorden over het nieuwe stelsel
 • Gegevens van uiteindelijk belanghebbenden pensioenfondsen
 • Veranderde koppeling stijging levensduur en stijging pensioenleeftijden
 • eIDAS verordening en Wet digitale overheid
 • Loonaangifte per inkomstenverhouding (IKV)
Download publicatie als pdf

Pensioenitems mei/juni 2020

 • Uitwerking Pensioenakkoord voltooid?
 • Elektronisch vergaderen wettelijk erkend
 • Jaarverslag van de Ombudsman Pensioenen
 • Werkgever aansprakelijk voor premievrijstelling
Download publicatie als pdf

Pensioenitems maart/april 2020

 • Geeft de reactie van de minister antwoord op alle vragen?
 • Meer informatie en afspraken bij collectieve waardeoverdrachten Covid-19 en pensioen
Download publicatie als pdf

Pensioenitems januari/februari 2020

 • Monitoringscommissie betrekt deelnemer bij de code Fiscale ontwikkelingen
 • Waardeoverdracht klein ouderdomspensioen nog steeds belemmerd
Download publicatie als pdf

Pensioenitems november/december 2019

 • Stappen naar een nieuw pensioenstelsel
 • Evaluatie Wet verbeterde premieregeling
 • Rekenregels pensioenverdeling bij scheiding
Download publicatie als pdf

Pensioenitems september/oktober 2019

 • Scheiding: conversie van pensioen wordt standaard
 • Het Nederlands pensioenstelsel en lage rente
 • Planning uitwerking pensioenakkoord
Download publicatie als pdf

Pensioenitems november/december 2022

 • Voorbereidende behandeling 3, wederom uitstel Wet toekomst pensioenen

 • Wijziging ‘onvoorwaardelijke’ toeslagregeling

 • Aanpak achterstand sociaal-medische beoordelingen en hardheden in de WIA

 • en kort ander nieuws

Download direct

De achtergronden bij het nieuws

Interviews, reportages, opinies en columns over pensioenen in het algemeen en klanten van AZL in het bijzonder, leest u in ons relatiemagazine Perspectief.

 

Perspectief