1. Home
 2. Kennis
 3. Pensioenitems

Pensioenitems

Wij staan met beide benen in de actualiteit. Want betrouwbare, up-to-date informatie is essentieel voor een goede pensioenuitvoering. Dit levert geregeld interessante kennis op. Een selectie hiervan publiceren wij in de digitale uitgave Pensioenitems. Die kunt u hier lezen of downloaden.

Pensioenitems januari/februari 2024

 • De toekomst van pensioenen
 • Na het IMVB convenant
 • Consultatie maatregelen klimaattransitie
 • Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen over het verantwoordingsorgaan en diversiteit
 • Kort Nieuws

 

Download direct

Pensioenitems november/december 2023

 • De toekomst van pensioenen 3
 • Code Pensioenfondsen 2024
 • Internationale waardeoverdracht in strijd met internationale regels
 • Kort Nieuws

 

Download publicatie als pdf

Pensioenitems september/oktober 2023

 • De toekomst van pensioenen 1
 • De toekomst van pensioenen 2
 • Toepassing werkingssfeer bij bedrijfstakpensioenfondsen onder de loep

 • Kort nieuws
Download publicatie als pdf
Cover Pensioenitems Nr 2 2023 Azl Eu | AZL

Pensioenitems maart/april 2023

 • Voorstel Wet toekomst pensioenen 

 • Digitale operationele weerbaarheid

 • Herziening IORP II
 • en kort ander nieuws

Download publicatie als pdf
Cover Pensioenitems Nr 6 2022 Azl Eu | AZL

Pensioenitems januari/februari 2023

 • Voorstel Wet toekomst pensioenen 

 • Passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid

 • Nalevingsrapportage Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen 
 • en kort ander nieuws

Download publicatie als pdf
 Pensioenitems December 2022 | AZL

Pensioenitems november/december 2022

 • Voorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen

 • Commissie Parameters publiceert nieuw advies

 • en kort ander nieuws

Download publicatie als pdf
Cover Pensioenitems Nr 5 2022 Azl Eu | AZL

Pensioenitems september/oktober 2022

 • Voorbereidende behandeling 3, wederom uitstel Wet toekomst pensioenen

 • Wijziging ‘onvoorwaardelijke’ toeslagregeling

 • Aanpak achterstand sociaal-medische beoordelingen en hardheden in de WIA

 • en kort ander nieuws

Download publicatie als pdf
Cover Pensioenitems Nr 4 2022 Azl Eu | AZL

Pensioenitems juli/augustus 2022

 • Voorbereidende behandeling
 • Regulatory Technical Standards officieel
 • Consultatie aanpassing Beleidsregel geschiktheid
 • Verjaring premievordering verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds 
Download publicatie als pdf
Pensioenitems Nummer 3 2022 | AZL

Pensioenitems mei/juni 2022

 • Voorbereidende behandeling
 • Waardeoverdracht klein pensioen
 • Ombudsman Pensioenen komt met drie aanbevelingen
 • Wet eigen strategie pensioenfonds
Download publicatie als pdf
Cover Pensioenitems Nr 2 2022 Azl Eu | AZL

Pensioenitems maart/april 2022

 • Begin van het slotakkoord
 • Intern toezicht en naleving van de Code Pensioenfondsen
 • Transparantie over duurzaamheid
 • Korts nieuws over Commissie Parameters, Premievordering, Implementatiewet, dekkingsgraden en werknemers zonder pensioen
Download publicatie als pdf
Cover AZL Pensioenitems Nr1 2022 Azl Eu | AZL

Pensioenitems januari/februari 2022

 • Verruiming toeslagregels
 • Reparatie waardeoverdracht klein pensioen
 • Versnelling nodig voor realisatie IMVB convenant
 • Doorstart en prepack
 • Toeslagenregeling voor deelnemers ook over achtergebleven pensioenen
 • Aansprakelijkstelling bestuurder
Download publicatie als pdf

Pensioenitems januari/februari 2024

 • De toekomst van pensioenen
 • Na het IMVB convenant
 • Consultatie maatregelen klimaattransitie
 • Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen over het verantwoordingsorgaan en diversiteit
 • Kort Nieuws

 

Download direct
Perplex - Testbeelden | AZL

De achtergronden bij het nieuws

Interviews, reportages, opinies en columns over pensioenen in het algemeen en klanten van AZL in het bijzonder, leest u in ons relatiemagazine Perspectief.

 

Perspectief