1. Home
  2. Over AZL
  3. Ambassadeurs
  4. Peter Muis

Innovatie en inlevingsvermogen op z’n top

Peter Muis | AZL

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) werkt sinds 2018 samen met AZL als pensioenuitvoeringsorganisatie. De afgelopen jaren lagen er veel uitdagingen op de loer, maar stuk voor stuk zijn ze in de kraag gepakt. Peter Muis, Manager Pensioenbeheer en Communicatie van BPFL, spreekt hierover met ons.

Hoe ziet de samenwerking er tussen BPFL en AZL uit?
Peter Muis: “De overstap van onze oude pensioenuitvoerder naar AZL ging niet over één nacht ijs, omdat we vijftig jaar bij dezelfde uitvoerder zaten. Het team dat AZL op BPFL heeft gezet, werkt echter goed samen met ons. Het is voor BPFL belangrijk dat AZL de achterban van ons kent. Die bestaat uit supermarkten, kaasspeciaal-, nootjes- en delicatessenzaken. Het is goed om te weten welke personen daarachter zitten. Wie zijn die werkgevers, wie zijn de deelnemers? Ik mag concluderen dat AZL er goed in is geslaagd om zich in te leven in onze achterban.

 

Peter Muis | AZL

BPFL waardeert tevens de open en transparante houding van AZL. We hebben een tweeledige relatie met AZL. Enerzijds moeten we samenwerken om de werkgevers en deelnemers van BPFL en het bestuur goed te informeren en het pensioenfonds zo goed mogelijk te laten functioneren. Anderzijds is er ook een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. BPFL streeft hierin naar een partnerschap met AZL, waarbij openheid en eerlijkheid centraal staan. We hebben op alle vlakken geregeld contact met elkaar: van het bestuursbureau en de accountmanager tot aan de actuarissen en communicatieprofessionals. Daar zijn we tevreden over.”

Waar gaat het dan vooral over?
“We zijn aan het nadenken of we niet via WhatsApp of sms de deelnemers het beste kunnen bereiken. Je wilt je doelgroep treffend informeren en dat ze openstaan voor onze informatie. Dat betekent dat we het zo laagdrempelig mogelijk moeten aanbieden. Wat ik hierin prettig vind, is dat jullie met OriginALZ een innovatieplatform hebben waarin wordt geëxperimenteerd met soortgelijke zaken.

Mede dankzij de opgedane kennis en expertise in het innovatieplatform, is er in 2021 een innovatie oplossing uit de koker gekomen die ons veel heeft opgeleverd. Hierbij ging het om een vernieuwende tool, die door middel van webscraping en machine learning voor ons als bedrijfstakpensioenfonds inzichtelijk maakt of bedrijven die onder de verplichtstelling vallen, ook daadwerkelijk zijn aangesloten. Oftewel: met slimme algoritmes online ondernemingen vinden die onder de verplichtstelling vallen. Dat soort ontwikkelingen waarderen wij heel erg en daar doen wij ons voordeel mee.”

Wat hopen jullie in de toekomst nog gezamenlijk te bereiken?
“De volgende stap die ik hoop te kunnen zetten is het verder ontwikkelen en implementeren van innovatieve tools om het pensioenproces nog efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken voor de deelnemers. Dit omvat het blijven aanpassen en verbeteren van het handhavingssysteem en het zorgen voor real-time, straight-through-processing (STP) bij het aanvragen van pensioen.

Het is belangrijk dat deelnemers op elk moment van de dag inzage hebben in wat zij hebben opgebouwd en dat zij zelfstandig hun pensioen kunnen aanvragen. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat er altijd een achterwacht is om persoonlijk contact te hebben met deelnemers en hen te begeleiden door het proces. Het is begrijpelijk dat mensen behoefte hebben aan bevestiging en ondersteuning bij het aanvragen van hun pensioen, gezien de impact op hun leven.

Door het bieden van een gebruiksvriendelijk digitaal proces, kunnen we niet alleen de administratieve druk bij AZL laag houden, maar ook de tevredenheid van de deelnemers vergroten. Dit leidt tot kostenbesparingen en een win-winsituatie voor alle partijen. Het is hierbij belangrijk om gezamenlijk de retailstandaard te willen volgen en deelnemers een naadloze en zorgeloze journey te bieden bij het aanvragen van hun pensioen.”

Zeker met het nieuwe pensioenstelsel op komst, liggen er voldoende uitdagingen op de loer. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
“We zijn wel wat gewend. De uitdagingen waar BPFL mee te maken heeft gehad en nog steeds mee te maken heeft, zijn divers van aard. Allereerst was er de transitie van onze voormalige pensioenuitvoerder naar AZL, die veel inspanning vergde vanwege het grote aantal deelnemers: 300.000. Daarnaast was er de noodzaak om alle data weer goed te krijgen, wat een bijkomende uitdaging was. Deze uitdagingen werden echter met succes aangepakt door gezamenlijk hard te werken en goed samen te werken.

Onze grootste huidige uitdaging is vrij voor de hand liggend: de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel. Daarin moeten we als bedrijfstakpensioenfondsen gezamenlijk optrekken met AZL. Zo kunnen we gezamenlijke wensen formuleren, waarmee we de uitvoering generieker maken en daarmee risico's kunnen beperken. Op deze manier kunnen we als BPFL ervoor zorgen dat de persoonlijke aanspraken van alle deelnemers op een juiste en rechtvaardige manier worden behandeld en dat we samen met AZL onze gezamenlijke doelstellingen behalen. Het is essentieel dat dit proces goed verloopt. Daar gaan we dan ook samen voor!”