1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Met slimme algoritmes iedere onderneming vinden die onder de verplichtstelling vallen

Met slimme algoritmes online ondernemingen vinden die onder de verplichtstelling vallen

Gettyimages | AZL

Hoe weet je of het bedrijfstakpensioenfonds de bedrijven die onder de verplichtstelling vallen, daadwerkelijk heeft aangesloten? Nederland kent miljoenen bedrijven. Het is ondoenlijk om deze bedrijven handmatig te controleren. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) vond de innovatieve oplossing samen met AZL en Mediaan in de combinatie tussen webscraping en machine learning.

Publicatiedatum 26 november 2021
Categorie Innovatie

Ondernemingen horen bij het juiste pensioenfonds aangesloten te zijn, zodat premies aan het juiste fonds worden betaald en ook de deelnemers aanspraak kunnen maken op het juiste pensioen. Dit is zeker van belang in een sector waar allerlei nieuwe bedrijven de markt betreden en het als gevolg van branchevervaging niet meteen duidelijk is tot welke bedrijfstak ze horen op basis van hun dienstverlening. Bovendien zijn steeds meer online supermarkten in een andere sector ingedeeld dan de sector op grond waarvan BPFL ondernemingen opspoort.

In het vizier krijgen

In traditionele supermarkten kunnen bezoekers tegenwoordig bijvoorbeeld ook terecht voor een kop koffie met een broodje. Onder welke voorwaarden valt een speciaalzaak binnen de supermarktcategorie? En wat te denken van de nieuwe virtuele supermarkten, zonder fysieke winkels? De grote vraag is wanneer zo’n winkel onder het levensmiddelenbedrijf valt en aangesloten dient te worden bij BPFL. De steeds groter wordende sector en het aanbieden van een gemêleerde dienstverlening maken dat het nodig is om die verschillende ondernemingen in het vizier te krijgen. Deze ondernemingen zijn namelijk niet op te sporen via de reguliere zoekmethodes op basis van de sectorcodes via het UWV en de Kamer van Koophandel (KvK).

Geautomatiseerde controle

“Voorheen stonden supermarkten bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in de juiste categorie als supermarkt. Deze supermarkten kunnen dan ook gericht opgespoord worden. Als gevolg van de hierboven genoemde branchevervaging is dat tegenwoordig niet meer het geval. Er moet nu veel breder onderzoek gedaan worden. Het is echt ondoenlijk om dat handmatig bij te houden”, legt Peter Muis, Manager Pensioenbeheer en Communicatie bij BPFL, uit. “Vooral nu de sector steeds verder uitbreidt, is het van belang dat deze controle wordt geautomatiseerd. Het handhaven van de verplichtstelling is voor ons als bedrijfstakpensioenfonds heel belangrijk. Fondsen lopen namelijk een risico als een onderneming geen pensioenpremies voor werknemers heeft afgedragen, maar de onderneming wel onder de verplichtstelling valt.”

Kunstmatige intelligentie en slimme algoritmes

BPFL vond de oplossing samen met uitvoerder AZL en ICT- en consultancybureau Mediaan. Mediaan focust zich met name op innovatieve toepassingen gebaseerd op kunstmatige intelligentie en slimme algoritmes. AZL bracht de expertise op het gebied van handhaving en kennis van de pensioenfondsen. Deze partijen bundelden de krachten voor een innovatie om proactief online ondernemingen op te sporen. BPFL kreeg de primeur en mocht als eerste bedrijfstakpensioenfonds profiteren van de mogelijkheden.

Completer beeld van onderneming

De nieuwe tool werkt met webscraping en machine learning. Via webscraping wordt, met behulp van een lijst van Nederlandse ondernemingen en de inschrijvingen bij de KvK, automatisch en in een zeer hoog tempo het internet afgespeurd (“gescraped”) naar websites die horen bij die ondernemingen. De slimme algoritmes controleren vervolgens de domeinnamen en hostinginformatie of de koppeling tussen website en onderneming juist is. Hierdoor is te achterhalen of de onderneming daadwerkelijk aanbiedt wat bij de KvK is aangegeven.

Relevante trefwoorden

In eerste instantie zijn voor de bedrijfstak enkele honderden trefwoorden ingevoerd die passen bij die bedrijfstak. Op basis van een steekproef van tweeduizend websites wordt het Machine Learning model getraind om te bepalen hoe relevant een trefwoord is voor de bedrijfstak. Hoe relevanter het trefwoord, des te groter de kans dat een onderneming bij die bepaalde bedrijfstak hoort. Na de training weet het Machine Learning model hoe relevant alle trefwoorden zijn en wordt met behulp van webscraping gezocht op alle websites.

Betrouwbare lijst met juiste resultaten

Het resultaat is een lijst van de meest relevante ondernemingen die niet zijn aangesloten bij een fonds, gesorteerd op relevantie. De flinke lijst met ondernemingen slonk hierdoor tot een lijst van ongeveer 50.000 relevante bedrijven voor deze pilot. Deze bedrijven krijgen een score en bij de hoogste score is de kans dat ze bij de bedrijfstak horen nagenoeg honderd procent. Dit zijn betrouwbare resultaten en deze bedrijven worden vervolgens meegenomen in het reguliere aansluitproces met een vragenlijst en de uiteindelijke beslissing of het bedrijf al dan niet binnen de verplichtstelling valt.

Nieuwe mogelijkheden

“Door de webscraping en slimme algoritmes wordt enorm veel tijd gewonnen”, zegt Ward Smeets, UX/UI Consultant, Marketing & Sales Manager bij Mediaan. “Sterker nog: de oplossing maakt dingen mogelijk die mensen niet hadden kunnen doen. Tijdens een handmatige speurtocht mis je talloze relevante ondernemingen die wel via deze tool naar boven komen drijven. Om alle webscraping en modellen te laten draaien, heb je een snelle omgeving nodig. Doordat we alles via de cloud laten lopen, kunnen we supersnel zoeken en kunnen we opschalen waar nodig.”

Doelgericht zoeken in intelligente database

AZL beschikt door deze tool over een intelligente, generieke database, waarin zoveel mogelijk KvK-nummers automatisch worden gekoppeld aan de juiste websites door webscraping en slimme algoritmes. Deze database is een goede basis om zeer doelgericht en geautomatiseerd relevante online ondernemingen op te sporen. De pilot was succesvol te noemen bij BPFL, AZL bekijkt nu de mogelijkheden om deze tool in te zetten bij andere bedrijfstakpensioenfondsen.

Bekijk hier de video over deze tool.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.