1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Wet toekomst pensioenen: onze experts aan het woord

Wet toekomst pensioenen: onze experts aan het woord

Binnenhof | AZL

Op 30 mei 2023 om 22.35 uur was dan het langverwachte definitieve akkoord op de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Na een hoeveelheid aan vragen, debatten en moties gaat per 1 juli 2023 de Wtp in. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van december 2022? Welke trends zien we in de nieuwe regelingen? Wat betekent de verschuiving van de deadline naar 1 januari 2028 en wat zijn de grootste uitdagingen? We legden deze vragen voor aan onze experts Marco Külter (Senior Adviseur Productontwikkeling) en Robin Schreurs (Adviseur Productontwikkeling).

Publicatiedatum 2 juni 2023
Categorie Pensioenstelsel
  • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. vorig jaar (akkoord Tweede Kamer)?

Op 22 en 23 mei 2023 vond het debat met de Eerste Kamer plaats over de Wtp. Tijdens dit debat deed minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) drie toezeggingen. Robin Schreurs: “Om pensioenuitvoerders meer tijd te geven voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaat de minister de uiterste transitiedatum verzetten naar 1 januari 2028. Hiertoe is een wetswijziging nodig. Deze nieuwe datum wordt vervolgens vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur. Verder heeft ze toegezegd dat er een regeringscommissaris transitie pensioenen wordt aangesteld. Deze commissaris heeft een onafhankelijke functie en zelfstandig mandaat om de minister te adviseren als er problemen zijn bij de transitie naar het nieuwe stelsel. Tot slot heeft de minister twee weegmomenten bepaald om de transitie goed te monitoren. Op die weegmomenten in 2024 en begin 2025 kan zij besluiten of het nodig is om nog meer tijd te geven aan pensioenfondsen en uitvoeringsorganisatie om de regelingen over te zetten naar het nieuwe stelsel.”

  • Welke trends zien we voor nieuwe regelingen?

Marco Külter: “Als we naar de (voorlopige) keuzes van de pensioenfondsen kijken, dan is er een duidelijke voorkeur voor een Solidaire Premieregeling (SPR). Het collectieve karakter van SPR spreekt de betrokken partijen het meest aan. We zien dit ook terug in het gebruikmaken van de mogelijkheid van collectieve uitkeringsfase met jaarlijks gelijke aanpassing van de uitkeringen. Dit is één van de laatste aanpassingen in het wetsvoorstel dat in december 2022 is aangenomen door de Tweede kamer. Daarnaast wordt gekozen om de solidariteitsreserve in te zetten om zo nodig ervoor te zorgen dat de lopende uitkeringen van de deelnemers minimaal gelijk blijft aan de uitkering van het voorgaande jaar.” Robin Schreurs bevestigt dit: “We zien in de praktijk dat fondsen zekerheid inbouwen door collectieve middelen in te zetten om zo schommelingen in de uitkeringen te beperken.”

  • Zorgt verschuiving van de deadline (naar 1 januari 2028) voor een betere spreiding bij migratie van fondsen?

“In het totale transitietraject is de verruiming van de deadline met een jaar belangrijk voor zowel onze pensioenfondsen als voor ons als uitvoeringsorganisatie. Het transitietraject moeten al onze pensioenfondsen nog volledig doorlopen. Hierin kunnen straks ondanks alle goede voorbereidingen toch nog vertragingen of onverwachte situaties voorkomen. Deze verruiming van een jaar kan dan een uitkomst bieden. Ook in de spreiding van de uiteindelijke migratie biedt dit voor onze klanten meer mogelijkheden. Belangrijk is wel, dat de verruiming niet verloren gaat aan bijvoorbeeld de afstemming tussen de sociale partners. Het is daarom belangrijk dat de tussenliggende deadlines, zoals de uiterste datum voor sociale partners om overeenstemming te hebben over de nieuwe regeling, niet schuiven. Dit is nu 1 januari 2025. Als deze namelijk naar achteren schuift, dan heeft dat impact op het vervolgtraject voor de pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties. Het verruimen van de deadline moet vooral leiden tot een beheersbare transitie voor alle partijen”, legt Marco Külter uit. Robin Schreurs zegt ook: “Een extra jaar is fijn, maar we moeten voorkomen dat niet alles met een jaar verschuift. Er is nog voldoende werk te verzetten.”

  • Wat zijn de grootste uitdagingen voor pensioenfondsen en -uitvoeringsorganisaties bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel?

Marco Külter: “In eerste instantie ligt de grootste uitdaging voor de pensioenfondsen om samen met de sociale partners tot een nieuwe regeling te komen. Dit is een uitgebreid en complex traject, waarbij met veel zaken rekening moet worden gehouden en met veel partijen afstemming nodig is. Hierbij speelt ook dat de lagere wetgeving nog niet definitief is vastgesteld, wat wel belangrijk is om samen tijdig dit traject goed te doorlopen. Het is essentieel om afstemming te hebben met deelnemers en hun behoeften om ze vervolgens op de juiste manier mee te kunnen nemen in dit transitieproces naar een nieuwe regeling. Het sentiment bij de deelnemer die zich afvraagt of hij hier wel beter van wordt speelt hierbij natuurlijk ook. Voor ons als pensioenuitvoeringsorganisatie is het zeer belangrijk om korte lijnen met de pensioenfondsen te hebben en nauw betrokken te zijn bij de samenstelling van de nieuwe regeling.”

Robin Schreurs: “Zoals gezegd er moet door de pensioenfondsen in de komende jaren veel gebeuren op diverse vlakken. Hierbij is onder andere de tijdige afstemming met ons als pensioenuitvoeringsorganisatie belangrijk om de uitvoerbaarheid van de nieuw regeling te toetsen.”

NPS Productmodel
AZL heeft voor de uitvoering van de nieuwe regeling het NPS Productmodel ontwikkeld. Ons productmodel en dienstverlening stemmen we af op het wetsvoorstel. Hiermee ondersteunen wij pensioenfondsen bij de voorbereiding op de transitie naar de nieuwe pensioenregeling, de overgang zelf en de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling.

Wij houden u graag op de hoogte over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel via themasessies, artikelen in Pensioenitems en op onze website. Op 28 juni 2023 informeren wij onze klanten tijdens een themasessie over het NPS Productmodel en de mogelijkheden in onze toekomstige dienstverlening. Aanmelden voor deze sessie kan hier.

 

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.