1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Lichte stijging dekkingsgraad in oktober

Lichte stijging dekkingsgraad in oktober

De afgelopen maand is een lichte stijging te zien van de dekkingsgraad bij pensioenfondsen waarvoor AZL de actuele dekkingsgraad becijfert. De dekkingsgraad steeg met 0,4%-punt ten opzichte van een maand eerder.

Publicatiedatum 17 november 2020
Categorie Algemeen

Gemiddelde ontwikkeling dekkingsgraad op basis van de AZL-klantenportefeuille

De ontwikkeling van de dekkingsgraad werd wederom beïnvloed door het al dan niet verwerken van de nieuwe prognosetafel. Vooral in de tweede helft van oktober zijn de aandelenmarkten gedaald. Zo werden aandelen in ontwikkelde markten 2,4% minder waard. Europese staats- en bedrijfsobligaties stegen daarentegen met respectievelijk 1,0% en 0,8%. Per saldo neemt de gemiddelde totale beleggingsportefeuille toe met 0,2%. Ook is de afgelopen maand de rente verder gedaald. Over de eerste 30 jaar daalde de curve met gemiddeld 5 basispunten. De UFR bedraagt eind oktober 1,7%. De vaste rekenrente op basis van de DNB-curve daalde met 0,04%-punt en bedraagt eind oktober 0,19%. De voorziening van pensioenfondsen nam hierdoor toe. De eventuele verwerking van de nieuwe prognosetafel had echter een verlagend effect op de voorziening. Per saldo nam de voorziening af met gemiddeld 0,2%. Dit zorgde voor de eerdergenoemde stijging van circa 0,4%-punt van de dekkingsgraad. Desondanks leidde dit niet tot een positieve ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad. Deze daalde namelijk met 0,2%-punt op basis van de AZL-klantenportefeuille. Voor de meeste fondsen geldt dat de DNB-dekkingsgraad van oktober 2020 lager is dan die van oktober 2019.

Algemene ontwikkelingen

Aanvankelijk was gemeld dat de verdere uitwerking van het pensioenakkoord eind oktober zou worden gepubliceerd. Deze uitwerking heeft vertraging opgelopen en zal tot half december op zich laten wachten. De uitwerking zou onder andere de wetgeving voor de transitieperiode 2022-2026 verduidelijken met betrekking tot het te voeren premiebeleid en beleid van pensioenopbouw. De meeste fondsen nemen echter al deze maand een besluit over de hoogte van de premies in 2021. Dit bemoeilijkt de cao-onderhandelingen in diverse sectoren. Zo zijn hogere vaak niet op te brengen volgens werkgevers. In plaats daarvan zal de opbouw moeten worden verlaagd. Dit laatste willen vakbonden juist voorkomen.
De pensioenfederatie liet weten dat zij de vernieuwing van het nabestaandenpensioen, evenals de uniformering van het partnerbegrip, tegelijk met de implementatie van het nieuwe pensioencontract willen laten plaatsvinden. In de hoofdlijnennotitie wordt 1 januari 2022 als invoeringsdatum genoemd. Een woordvoerder van het ministerie liet weten dat dit de beoogde datum voor de inwerkingtreding van de wetgeving is, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs de datum van verplichte invoering voor pensioenfondsen is.

Nederland is opnieuw voor het Europese Hof van Justitie gedaagd door de Europese Commissie. De reden hiervoor is dat Nederland strenge eisen stelt aan waardeoverdrachten naar pensioenuitvoerders buiten Nederland. Zo wordt hier belasting op geheven en Nederland verlangt dat buitenlandse dienstverleners een zekerheid stellen bij een dergelijke overdracht. Volgens de Europese Commissie belemmert dit het vrije verkeer van burgers en werknemers, de vrijheid van vestiging, het vrij verrichten van diensten en het vrije verkeer van kapitaal.

De ECB heeft eind oktober in een persbericht laten weten dat het nog te vroeg is om extra maatregelen te nemen naar aanleiding van de tweede coronagolf. In december zullen waarschijnlijk nieuwe maatregelen aangekondigd worden, meldt ECB-president Lagarde. Daarnaast is het nog te vroeg om te zeggen of er een economische krimp wordt verwacht gedurende het vierde kwartaal. Ook het beleid van de Amerikaanse FED blijft voorlopig onveranderd. Naar verwachting zal de rente pas worden verhoogd als de economie voldoende is hersteld en zowel de werkgelegenheid als de prijsstabiliteit op de gewenste niveaus zijn.

Democraat Joe Bidden heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. President Trump heeft echter in verschillende doorslaggevende staten rechtszaken aangekondigd. Biden heeft ambitieuze economische plannen. Zo wil hij bovenop 2,2 biljoen dollar aan coronahulp, 3 biljoen dollar steken in onderwijs, infrastructuur, gezondheidszorg en schone energie. Naar verwachting zullen deze maatregelen zorgen voor een boost in de Amerikaanse economie. Daar staat tegenover dat Biden van plan is om de bedrijfsbelastingen en de belastingen voor hoge inkomens te verhogen. Hierbij dient wel vermeld te worden dat deze plannen sterk afhankelijk zijn van de uitkomst van de Senaatsverkiezingen. Naar verwachting wordt de uitslag hiervan pas in januari bekend. De kans is groot dat de Democraten geen meerderheid in de senaat zullen krijgen. Na de overwinning van Biden stegen de aandelenbeurzen flink. Vooraf werd verwacht dat een overwinning voor Biden negatief zou zijn voor ontwikkelingen op de beurzen. Maar aangezien de kans groot is dat de Republikeinen de macht blijven houden in de Senaat en de politieke macht dus verdeeld blijft, is de kans klein dat de belastingverhogingen en andere maatregelen van Biden doorgevoerd kunnen worden. Dit zou positief zijn voor de aandelenkoersen.

Tot slot is de bevolkingsgroei van Nederland dit jaar gehalveerd, blijkt uit cijfers van het CBS. Er zijn in de eerste helft van 2020 meer inwoners overleden dan er door geboorte bijkwamen. In december komt het CBS met een nieuwe raming van de bevolkingsgroei. Hierin zal ook naar de lange termijn worden gekeken.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.