1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Een enerverend jaar vol investeringen

Een enerverend jaar vol investeringen

Voor AZL was 2019 een enerverend jaar van investeren in de toekomst. Optimale grip op IT, een nieuwe positionering, uitbreiding van dienstverlening en aanpassing van onze organisatie stonden centraal. Daarmee hebben we stappen gezet voor de lange termijn. Naast de investeringen zijn zowel het aantal aangesloten deelnemers als de werkzaamheden voor onze klanten gegroeid. Dat komt tot uiting in een stabiel financieel resultaat.

Publicatiedatum 23 juni 2020
Categorie Persbericht, Algemeen

Optimale grip op IT

AZL kijkt continu naar de toekomstbestendigheid en flexibiliteit van de IT-systemen, -processen en -organisatie. Met het oog op de toekomstbestendigheid van de uitvoeringsorganisatie en het nieuwe pensioenstelsel is de inzet van en grip op IT essentieel. Begin 2019 is een onafhankelijk onderzoek naar de IT uitgevoerd met als uitkomst dat de huidige IT-dienstverlening zich kan meten met de markt en een goede basis biedt voor de realisatie van de ambitie van de pensioenuitvoerder. De herijking van de IT-strategie heeft verder de basis gelegd voor een roadmap als leidraad voor onder andere de verbetering van de digitale klantbeleving en een vernieuwde individuele propositie voor defined contribution. Met het nieuwe pensioenstelsel verwachten wij een toename van complexiteit die de komende jaren alle aandacht zal vragen van pensioenfondsbesturen en pensioenuitvoeringsorganisaties.

Makkelijker voor besturen

Naast veel aandacht voor IT heeft AZL ook fors geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn adviespraktijk en transitiemanagement, in de dialoog met klanten en co-creatie en in vakinhoudelijke onderdelen van de dienstverlening. Gespecialiseerde medewerkers werken voortdurend aan het verbeteren van adviezen, het ontwikkelen van tools en het stroomlijnen van informatie. Alles met het doel om het werk van pensioenfondsbestuurders makkelijker te maken in een steeds ingewikkelder wordende branche.

Maarten van der Tuin, directievoorzitter AZL: 'AZL is onverminderd in beweging. Het afgelopen jaar was er een van resumeren en vervolgens aan de slag gaan. Met de investeringen van het afgelopen jaar hebben we ons nadrukkelijk op de lange termijn gericht. Daarmee ligt er een stevige basis om slagvaardig in te spelen op de vele veranderingen. De grote stelselwijzigingen vragen om vroegtijdig anticiperen voor uitvoeringsorganisaties en pensioenfondsbesturen. De toekomst is nu.'

Omzet, resultaat en investeringen

In 2019 is de omvang van de dienstverlening opnieuw toegenomen. Dit komt tot uiting in de groei van de omzet van €56,1 miljoen in 2018 naar €59,7miljoen in 2019. Een stijging die voortkomt uit de groei van het aantal deelnemers en toename van de werkzaamheden bij bestaande klanten. Een gedeelte van de stijging van de omzet gaat een-op-een gepaard met een stijging van de kosten. Daarnaast leidden investeringen in de IT-systemen tot hogere kosten. Ondanks de lagere kosten voor de reguliere uitvoering, stegen de kosten van €53,2 miljoen in 2018 naar €57,5 miljoen in 2019. Het resultaat vóór rentekosten en belastingen daalde daarmee van €2,8 miljoen in 2018 naar €2,2 miljoen in 2019, oftewel een marge van 3,7%. Een marge die stemt tot tevredenheid, gelet op de investeringen die we deden om de toekomst voor elkaar te hebben en houden.

Vooruitblik 2020: versterking op twee fronten

Na twee jaar van nadrukkelijk bouwen aan de basis, wordt 2020 het jaar waarin hiervan het resultaat zichtbaar wordt voor AZL. Het nieuwe pensioenstelsel krijgt na jaren van onderhandelen in 2020 vorm. In deze enorme transitie speelt IT een belangrijke rol, maar ook efficiënt transitiemanagement. Het is daarom essentieel om samen met pensioenfondsbesturen vooruit te kijken naar wat er straks nodig is. Zodat de transitie zo soepel mogelijk verloopt en pensioenfondsen geen onnodig complex traject tegemoet gaan. We versterken onze kracht daarom op twee fronten, IT en business development, om ontwikkelingen te faciliteren en te groeien.

Lees het Jaarbeeld 2019

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.