1. Home
 2. Kennis
 3. Nieuws
 4. Een bedrag ineens: kent u de behoeften van uw deelnemers?

Een bedrag ineens: kent u de behoeften van uw deelnemers?

Stockfoto's | AZL

De Eerste Kamer heeft op 12 januari 2021 het voorstel voor de 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' aanvaard. Het onderdeel ‘bedrag ineens zal op 1 januari 2023 in werking treden in plaats van 1 januari 2022. De wet verplicht fondsen om met de uitvoering zo veel mogelijk aan te sluiten bij de informatiebehoefte van deelnemers. Maar hoe moeten fondsen dat doen?

Publicatiedatum 18 september 2020
Categorie Pensioenstelsel

Pensioenfondsen zijn verplicht om deelnemers en gewezen deelnemers de mogelijkheid te geven bij ingang van het ouderdomspensioen maximaal 10% van de pensioenuitkering ineens te laten uitkeren. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden:

 • De (gewezen) deelnemer kan alleen gebruik maken van een bedrag ineens als hij/zij geen gebruik maakt van een hoog-laagconstructie.
 • Na de uitkering blijft een ouderdomspensioenuitkering over, die hoger ligt dan de afkoopgrens. De afkoopgrens bedraagt in 2021 € € 503,24 per jaar.
 • Als de uitkering ineens een verlaging van het partnerpensioen tot gevolg heeft, moet de partner met die uitkering ineens ingestemd hebben.

Waarover moet het fonds communiceren?

Over de voorwaarden, de mogelijkheden en de te zetten stappen moet u uiteraard communiceren met deelnemers. Het gaat dan onder andere om de volgende momenten:

 • Voorafgaand aan de ingangsdatum van het ouderdomspensioen moet het pensioenfonds de (gewezen) deelnemer wijzen op de mogelijkheid van uitkering van het bedrag ineens.
  Ingeval van shoppen, bijvoorbeeld bij uitvoering van een pensioenregeling in de vorm van de Wet verbeterde premieregeling, verschaft de overdragende pensioenuitvoerder deze informatie.
 • Wanneer een (gewezen) deelnemer aangeeft belangstelling te hebben, verschaft het pensioenfonds de (gewezen) deelnemer:
  - De hoogte van het bedrag ineens.
  - De hoogte van het bedrag van de uitkering van het ouderdomspensioen zonder en met gebruikmaking van de mogelijkheid om ten hoogste 10% ineens te laten uitkeren.

Deze informatie moet het pensioenfonds verstrekken op een zodanig tijdstip dat de (gewezen) deelnemer voldoende de tijd heeft om een afgewogen keuze te maken. Het pensioenfonds moet de (gewezen) deelnemer daarbij wijzen op de mogelijke gevolgen voor de hoogte van de inhoudingen voor de loon- en inkomstenbelasting en het gevolg voor wettelijke loonaanvullingsregelingen en toeslagen.

Pensioenuitvoerders moeten in de informatievoorziening over het keuzerecht zoveel mogelijk aansluiten bij de informatiebehoeften en kenmerken van de deelnemer. De AFM zal hier toezicht op houden.

Hoe krijgt u zicht op de behoeften van uw deelnemers?

Niet elke deelnemer heeft dezelfde behoeften, en per fonds kan het verschillen wat deelnemers willen. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de informatiebehoefte van (gewezen) deelnemers, is het raadzaam om in het voortraject bij de implementatie van deze wet ruimte in te plannen voor een deelnemersonderzoek naar die behoefte. Zo hebt u ook de tijd om de resultaten van het onderzoek mee te nemen bij de implementatie van deze wetgeving.  

Nieuw pensioenstelsel

Het wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' is een van de wetsvoorstellen naar aanleiding van de hoofdlijnennotitie. Naast de aspecten die bij deze wet komen kijken zijn er vele zaken waar u komende jaren rekening mee moet houden. AZL begeleidt pensioenfondsen bij de verschillende onderdelen van het pensioenstelsel door het bieden van overzicht, inzicht, grip en oplossingsrichtingen. Zo kunt u, samen met uw stakeholders, tot gedegen en tijdige besluitvorming komen voor uw pensioenfonds.

Lees hoe AZL u kan helpen

 

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.