1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. De nieuwe AZL Pensioenitems is uit

De nieuwe AZL Pensioenitems is uit

Wat staat er in het wetsvoorstel voor het vernieuwen van het pensioenstelsel? Wat zijn de bevindingen uit het rapport Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen? En wat zijn de vernieuwde regels voor pensioenfondsen op het gebied van duurzaamheid? In de nieuwste editie van de AZL Pensioenitems zetten we de relevante en actuele ontwikkelingen op een rij.

Publicatiedatum 28 april 2022
Categorie Algemeen, Pensioenstelsel

De nieuwste editie van de AZL Pensioenitems staat weer online. In deze editie:

Begin van het slotakkoord

Het kabinet en de sociale partners bereikten in juni 2019 een principeakkoord voor de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het akkoord moest in wetgeving zijn beslag krijgen. Op 1 maart 2022 heeft minister Schouten het voorstel ingediend voor die vernieuwing. Wij beschrijven de inhoud van het wetsvoorstel met onder meer: de solidaire premieovereenkomst, de flexibele premieregeling, de termijnen van de transitie, het invaren, deelnemerscommunicatie, de partnerdefinitie en de overgangsregelingen.

Intern toezicht en naleving van de Code Pensioenfondsen

Op 3 maart 2022 publiceerde de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen haar rapport over naleving van deze Code over de periode 2020-2021. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat aantal pensioenfondsen met ten minste één vrouw in het bestuur is procentueel gestegen, maar daarentegen daalde het aantal pensioenfondsen met ten minste één jongere onder de 40 jaar procentueel van 46% in 2019 naar 39% in 2020. Twintig pensioenfondsen blijven fors achter, wat de Monitoringscommissie onacceptabel en niet uitlegbaar vindt.

Transparantie over duurzaamheid

De Europese Commissie publiceerde nieuwe regels met details die ten grondslag liggen aan de informatie die financiële instellingen moeten verstrekken. Dat geldt voor pensioenfondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten (licht groen zijn), of die duurzaam beleggen (groen zijn). Ook gaat het om de details van informatie inzake het principe van ‘geen significant negatief gevolg’ en over ongunstige effecten op de duurzaamheid.

Kort nieuws

Commissie parameters

Een overzicht van de personen die door de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen op 2 februari 2022 zijn benoemd tot leden van de commissie parameters.

Premievordering niet onder gehomologeerd onderhands akkoord

De Hoge Raad antwoordde op vragen van de Rechtbank Amsterdam dat moet worden aangenomen dat een premievordering niet onder de werking van een gehomologeerd onderhands akkoord valt.

Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie

Een gehomologeerd onderhands akkoord dat wordt gesloten bij insolventie van een werkgever is
niet van toepassing op de rechten van werknemers.

Minister bereid tot overleg

De Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft enkele vragen van het CDA en de PvdA beantwoord. In de antwoorden laat ze weten dat het aantal scenario’s waarmee pensioenbedragen moeten worden berekend niet wordt verhoogd van 2.000 naar 10.000. De minister antwoordt verder dat de minimale rekenfrequentie niet wordt verhoogd van eenmaal per jaar naar eenmaal per kwartaal. De minister kan zich indenken dat er zich bij real time berekeningen van pensioenbedragen mogelijk problemen kunnen voordoen. Daarom zal de minister in overleg treden met de pensioenkoepels of, en in welke mate, pensioenuitvoerders problemen hebben om te voldoen aan de regelgeving.

Ondanks verbetering dekkingsgraden doorgaan met nieuw pensioenstelsel

De Nederlandsche Bank constateert in haar jaarverslag over 2021 dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen gemiddeld van 95% tot 108% zijn gestegen, zodat kortingen op pensioenen uit het zicht raken. Toch moet met de vernieuwing van het pensioenstelsel worden doorgegaan.

Witte vlek

Uit de reactie van minister Schouten op kamervragen blijkt dat het aantal werknemers zonder pensioen
nog steeds aanzienlijk is. Volgens CBS cijfers van 2019 bouwen meer dan 900.000 van de bijna 7 miljoen
werknemers geen pensioen op.

Download en lees de volledige AZL Pensioenitems Maart/April 2022.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.