1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. 2018: een jaar van groei en vernieuwing

2018: een jaar van groei en vernieuwing 

Binnenin Hoofdgebouw | AZL

Voor AZL was 2018 een druk jaar met veel veranderingen. Een jaar van groei, verbinding en vernieuwing. We verwelkomden twee grote pensioenfondsen, gingen over naar een procesgerichte manier van werken, handhaafden de kwaliteit van onze dienstverlening en behaalden een mooi financieel resultaat.

Publicatiedatum 24 juni 2019
Categorie Persbericht, Algemeen

AZL heeft in 2018 een flinke groei doorgemaakt, onder meer door de komst van twee nieuwe klanten. Door de komst van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) en het Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP) steeg het aantal deelnemers voor wie we werken naar bijna 1,5 miljoen. Daarnaast is de dienstverlening bij bestaande klanten vergroot door toename in aantal deelnemers en door incidentele opdrachten. De groei van onze dienstverlening heeft geleid tot een omzetgroei van 24%.

Synergie en digitalisering

Om meer synergievoordeel te behalen en beter voorbereid te zijn op toekomstige veranderingen, hebben we in 2018 een procesgerichte manier van werken binnen de pensioenadministratie doorgevoerd. We blijven continu bezig met de verdere optimalisatie van deze nieuwe manier van werken. Verder lag de focus op het verder digitaliseren van de werkgeversprocessen. Het resultaat is dat we alle werkgevers hebben aangesloten op onze werkgeversportal of de salarisadministraties hebben gekoppeld aan de uniforme pensioenaangifte. Dit voorkomt misverstanden en fouten en zorgt voor een efficiëntere verwerking van gegevens.

Analyse van IT

In de tweede helft van 2018 hebben we een strategische analyse laten uitvoeren op onze IT-systemen. Aangezien we veel waarde hechten aan een onafhankelijk en objectief oordeel, hebben we een onafhankelijke partij gevraagd om dit te onderzoeken. De uitkomst is dat onze huidige IT-dienstverlening zich kan meten met de markt en een goede basis biedt voor de realisatie van onze groeiambitie. De kern is op orde en dat is niet vanzelfsprekend in de huidige pensioenuitvoeringsmarkt. Op een aantal aspecten moeten we echter doorpakken om onze ambitie te kunnen realiseren.

Innovatief vermogen

Met behulp van innovatie willen we meerwaarde blijven creëren voor onze klanten. In 2018 zijn we gestart met het innovatieplatform OriginALZ. OriginALZ stimuleert de focus op innovatie en faciliteert bij de daadwerkelijke realisatie van meerdere initiatieven. OriginALZ werkt onder meer samen met onze moederonderneming NN Group en met Zuyd Hogeschool.

Fundament voor groei

Op het fundament dat in 2018 bestendigd is, bouwen we in 2019 aan verdere groei. Door schaalgrootte te creëren en efficiënter te werken, willen we de gemiddelde kosten per deelnemer de komende jaren verder verlagen. Net als in 2018 blijven we in 2019 continu in dialoog met onze klanten en organiseren we verschillende sessies over strategische vraagstukken en pensioenonderwerpen. We gaan door met het versterken van ons vakmanschap en zetten dit onder meer in op toekomstbestendige IT-systemen en innovatie.

Lees meer over 2018 in ons Jaarbeeld.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.