1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Whitepaper | Commissie Parameters publiceert nieuw advies

Whitepaper | Commissie Parameters publiceert nieuw advies

Stockfoto's | AZL

In opdracht van minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Commissie Parameters onderzoek gedaan naar de parameters, UFR-methode en economische en risico-neutrale scenario’s. Na enige vertraging, publiceerde de Commissie eind november haar nieuwe advies. Wat betekent dit voor pensioenfondsen? 

Publicatiedatum 16 december 2022
Categorie Pensioenstelsel

Het advies Conform de Pensioenwet toetst de Commissie Parameters uiterlijk iedere vijf jaar de voorgeschreven economische en rekenkundige uitgangspunten en komt vervolgens met haar oordeel. Het vorige advies dateert van 2019. Omdat in dat advies geen rekening gehouden is met het Pensioenakkoord en de Wet toekomst pensioenen (Wtp), die vanaf 1 juli 2023 zal worden ingevoerd, is de Commissie gevraagd om eerder met een nieuw advies te komen.

Het was de bedoeling dat het advies in juni van dit jaar al zou worden opgeleverd, maar de publicatie van het rapport werd meerdere malen uitgesteld. Dit leidde tot kritiek van een aantal partijen in de Tweede Kamer omdat de Wet toekomst pensioenen nu voorligt en zij aangaven het advies van de Commissie Parameters nodig te hebben om de wet goed te kunnen beoordelen.

Nu is het advies gepubliceerd en kan worden onderverdeeld in de volgende drie elementen:

    • Parameters
    • Ultimate Forward Rate (UFR)-methodiek
    • Scenariosets

Over deze elementen hebben we een whitepaper geschreven en daarin wordt ieder element nader bekeken en wordt met name ingezoomd op het effect van de parameters onder het huidige stelsel. Het advies van de Commissie Parameters is echter ook van invloed op het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fiscale premiegrens, de balans tussen de pensioendoelstelling en de premie, de aansluiting van het beleggingsbeleid op de risicohouding, het projectierendement, het overbruggingsplan en nettoprofijtberekeningen.

Download het whitepaper

Contact

Wilt u meer informatie over het advies en de elementen daarin, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij AZL.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.