1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Pensioenakkoord uitgewerkt

Pensioenakkoord uitgewerkt

Stockfoto's | AZL

Op vrijdag 12 juni 2020 bereikten werkgeversorganisaties, vakbonden en minister Koolmees een principe-akkoord over de uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. De uitwerking is nog vertrouwelijk en wordt door de vakbonden voorgelegd aan de verschillende achterbannen. Minister Koolmees wil de uitwerking vrijdag 19 juni laten goedkeuren door de ministerraad. Vervolgens zal de uitwerking worden vervat in een hoofdlijnennotitie die vóór het zomerreces met de Tweede Kamer wordt gedeeld en besproken. Het is de bedoeling dat in het najaar van 2020 gestart wordt met het wetgevingsproces. 1 januari 2026 moeten alle pensioenfondsen zijn overgegaan naar het nieuwe stelsel.

Publicatiedatum 15 juni 2020
Categorie Pensioenstelsel

Reacties overwegend positief

Over het algemeen zijn de reacties positief, zowel van werkgeverszijde als van de vakbonden. Van de vakbonden is de VCP het minst enthousiast. FNV en CNV leggen de uitwerking met vertrouwen bij de achterban neer. De Pensioenfederatie is ook tevreden met het behaalde resultaat.

Het Verbond van Verzekeraars is minder blij. Bij het afschaffen van de doorsneesystematiek in het nieuwe stelsel (vlakke premie, met de leeftijd dalende pensioenopbouw) zal er een onderscheid worden gemaakt tussen deelnemers in de huidige premieregelingen en deelnemers in de nieuwe premieregeling. Dat zorgt voor extra complexiteit in de uitvoering bij verzekeraars en PPI’s en ongelijke behandeling van werknemers bij werkgevers.

(Re)actie AZL

AZL is blij dat de uitwerking van het pensioenakkoord nu bijna is afgerond. Voor onze klanten betekent dit eindelijk duidelijkheid voor de toekomst. Nu kunnen fondsbesturen gaan bepalen welke mogelijkheden ze hebben in het nieuwe stelsel en welke route ze gaan uitstippelen naar 2026. Óf naar een eerdere datum om over te stappen, want dat mag ook.

Als uitvoeringsorganisatie zijn wij al bezig de uitwerking van het pensioenakkoord om te zetten in dienstverlening (administratie én advisering). Daarmee ondersteunen wij onze klanten zo goed mogelijk bij een tijdige en soepele transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Themamiddag

Zoals al aangekondigd begint dit met de themamiddag voor onze klanten over het uitgewerkte pensioenakkoord die wij ongeveer twee weken na het verschijnen van de officiële hoofdlijnennotitie zullen organiseren.

Lees meer

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.