1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Ontwikkeling dekkingsgraad: herstel in 2020

Ontwikkeling dekkingsgraad: herstel in 2020

Nieuws | AZL

Vrijdag 12 februari was de formele indiening van de dekkingsgraad eind december 2020. Voor veel fondsen een belangrijk meetmoment waarbij de dekkingsgraad minimaal 90% moet zijn om onvoorwaardelijke kortingen te voorkomen.

Publicatiedatum 16 februari 2021
Categorie Algemeen

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad op basis van het klantenbestand van AZL. De grafiek toont dat de gemiddelde dekkingsgraad eind december uitkomt op circa 107,5%. Met zo’n 1,5 miljoen deelnemers in onze administratie is dit een goede weerspiegeling van wat speelt in de markt. Medio maart zag het ernaar uit dat veel pensioenfondsen op weg waren naar een dekkingsgraad onder de 90%. Wat heeft er toe geleid dat de dekkingsgraden herstelden? De grafiek vat de belangrijkste gebeurtenissen samen. Naast de ontwikkeling van de AEX-index en de 10-jaars marktrente wordt de ontwikkeling van de dekkingsgraad verklaard aan de hand van de belangrijkste gebeurtenissen in 2020 voor pensioenfondsen.

Klik hier of op de afbeelding om een vergrote versie te bekijken.

 

31 januari 2020

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU op 31 januari 2020. Tot 31 december 2020 geldt een overgangsperiode waardoor alle EU-regels en wetten voor het Verenigd Koninkrijk tot die tijd gelden. Tegelijkertijd zakt in januari en februari de marktrente enorm weg, waardoor de dekkingsgraden van pensioenfondsen flink onderuit gaan. Eind februari daalt de dekkingsgraad richting de 100%.

18 maart 2020

Door het coronavirus zijn er forse verliezen op de financiële markten. Algemene indices van aandelen ontwikkelde markten, opkomende marken en vastgoed dalen gedurende maart met respectievelijk 13%, 15% en 23%. Het absolute dieptepunt voor de AEX wordt bereikt op 18 maart. De AEX index sluit die dag net boven de 400 punten. De gemiddelde dekkingsgraad zakt weg richting de 95%. 18 maart is ook de dag waarop de ECB het opkoopprogramma Pepp introduceert. Het Bestuur van de ECB initieert een noodaankoopprogramma van €750 miljard om de gevolgen van de pandemie te bestrijden. De beurzen reageren positief, de rente blijft onverminderd laag.

4 juni 2020

In mei loopt de inflatie in de eurozone terug naar 0,1% en er wordt een krimp in de eurozone verwacht van 8,7%. Het bestuur van de ECB besluit tot een extra investering van €600 miljard. Het totale opkoopprogramma bedraagt nu €1.350 miljard. Mede door deze extra investering blijft de rente laag. De beurzen zijn inmiddels al weer deels hersteld door alle stimuleringspakketten. De dekkingsgraad zit inmiddels ook alweer behoorlijk in de lift.

6 juli 2020

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van het Pensioenakkoord middels een Kamerbrief. Er komt geen ‘big bang’ en de regelingen moeten uiterlijk 1 januari 2026 zijn aangepast. Oude rechten worden in beginsel ingevaren, maar er komt een opt-out voor fondsen waarvoor het leidt tot onevenwichtige uitkomsten.

4 september 2020

DNB maakt bekend dat de nieuwe UFR de komende vier jaar stapsgewijs ingevoerd wordt. Deze stapsgewijze invoering voorkomt een te sterke daling van de dekkingsgraden. Het stapsgewijs invoeren heeft tot gevolg dat de nieuwe UFR in 2024 volledig is ingevoerd.

9 september 2020

Het Actuarieel Genootschap publiceert een nieuwe prognosetafel waarin de stijging van de levensverwachting neerwaarts is bijgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds met 2%-punt stijgt en dat de benodigde premie met gemiddeld 3% daalt. De pensioenfondsen verwerken de nieuwe prognosetafel het daaropvolgende kwartaal bij de becijfering van de technische voorziening.

3 november 2020

Joe Biden wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De markten ontvangen dit nieuws zeer positief en hopen dat de weg nu snel vrijgemaakt wordt voor een omvangrijke stimulering om de coronacrisis te beteugelen.

10 december 2020

De ECB maakt bekend om € 500 miljard extra uit te trekken om de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan. Het totale opkoopprogramma komt daarmee op € 1.850 miljard. Verder zal het opkoopprogramma langer doorlopen, ten minste tot maart 2022.

16 december 2020

Minister Koolmees dient een wetsvoorstel ter consultatie in over het nieuwe pensioenstelsel. Tot 12 februari 2021 is het mogelijk hierop te reageren. In het voorstel staat dat pensioenfondsen gebruik kunnen maken van een transitie FTK dat ingaat vanaf 1 januari 2022. In een aparte kamerbrief is eveneens de vrijstellingsregeling voor 2021 toegelicht. Voor de MVEV-regeling kunnen fondsen gebruik maken van een extra meetmoment. Daarnaast mag de hersteltermijn voor herstelplannen in 2021 verlengd worden tot 12 jaar. De ondergrens van 90% blijft van toepassing. De stapsgewijze invoering van de nieuwe UFR wordt niet aangepast.

24 december 2020

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Een ‘harde Brexit’ wordt voorkomen. De beurzen reageren positief. Daarnaast reageren de beurzen positief op de opkomende vaccinatieprogramma’s in westerse landen. Als kers op de taart stemde de Amerikaanse president Trump alsnog in met een groot coronasteunpakket. De gemiddelde dekkingsgraad eindigt op ruim 107,5%.

De actuele stand van de gemiddelde dekkingsgraad op basis van ons klantenbestand afgezet tegen de belangrijkste pensioenontwikkelingen leest u maandelijks terug op deze website.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.