1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Nieuw speelveld, bak aan ervaring

Nieuw speelveld, bak aan ervaring

 Monique Sueters | AZL

Monique Sueters startte op 1 maart als CEO van AZL. Een nieuw gezicht in een nieuw speelveld, maar met een bak aan ervaring in de financiële sector en op het gebied van klantbediening, digitalisering, systeemvernieuwing en transities. We stellen Monique graag aan u voor.

Publicatiedatum 2 april 2021
Categorie Algemeen

Pensioen is een dossier dat al jaren onder de loep ligt in Nederland. Iedereen vindt er iets van. Wat heeft jou bewogen om in deze tak van de financiële wereld te stappen?

‘De dynamiek in de pensioensector is groot door alle veranderingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. De transitie naar een nieuw pensioenstelsel betekent dat pensioenfondsen belangrijke keuzes te maken hebben over hun toekomst. Daarnaast is heldere communicatie naar en ondersteuning van werkgevers en deelnemers van groot belang. De uitdaging om die transitie samen met alle betrokken spelers in de pensioensector vorm te geven spreekt me bijzonder aan. Hierbij komt mijn ervaring op het gebied van strategie, het ontwikkelen van gepersonaliseerde portals, digitalisering, systeemvernieuwing, transitie- en verandermanagement goed van pas. Daarbij kan ik voortbouwen op de solide basis die bij AZL reeds aanwezig is en tegelijkertijd met een frisse blik aan de slag gaan.’

Welke veranderingen zie je voor AZL in de komende tijd?

‘AZL wil groeien en haar positie in de markt verder verstevigen en uitbouwen. We worden in de markt gezien als een gedegen, betrouwbare partner met veel kennis van zaken, die doet wat ze belooft. Doordat we diverse soorten klanten bedienen zijn we tevens in staat om flexibiliteit en maatwerk te leveren en complexe transities tot een goed einde te brengen. Daarbij investeren we in digitalisering en systeemvernieuwing om de bediening van werkgevers en deelnemers te verbeteren en efficiency te verhogen. En om klaar te zijn voor de eisen die het nieuwe pensioenakkoord aan de markt stelt. Zo loopt inmiddels de implementatie van het platform Pension & Wealth van Topicus, waarmee dit jaar een unit linked administratie aan ons pensioenlandschap wordt toegevoegd. Met die toevoeging kunnen de nieuwe premieregelingen van het nieuwe pensioenakkoord in de AZL systemen ondergebracht worden. Dit alles zorgt voor een stevige uitgangspositie voor de toekomst. Daarbij zetten we volop in op het verder ontwikkelen van ons systeemlandschap en vernieuwing van onze dienstverlening door digitalisering en automatisering. Uitgangspunt hierbij is selfservice als het kan en persoonlijk contact als het nodig is. Die ontwikkeling geven we graag samen met onze partners in business, werkgevers en klanten vorm, zodat onze dienstverlening zo optimaal mogelijk aansluit op de wensen en behoeften in de markt.’

Gaat AZL ook nauwer samenwerken met NN Group?

‘AZL heeft een eigen positie en gezicht in de markt en blijft het center of excellence voor pensioenfondsen. Tegelijkertijd trekt AZL al jaren samen op met NN Group, dat is niet nieuw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik maken van gezamenlijke risk en compliance frameworks en kennis op het gebied van IT security. De wijzigingen als gevolg van het nieuwe pensioenstelsel maken dat de afbakening tussen collectief en individueel, de manier waarop risico’s gedeeld worden en de scheiding tussen tweede en derde pijler steeds meer in elkaar overlopen. Daarmee neemt het belang van een integrale benadering van de vele pensioenoplossingen die er zijn steeds meer toe. NN is hierbij in staat dit brede pallet onder één dak aan te bieden, van De Nationale APF, NN Investment Partners voor vermogensbeheer, NN Leven & Pensioen voor verzekeringsoplossingen tot de PPI van BeFrank. Ook is in toenemende mate behoefte aan ondersteuning op vraagstukken die verder gaan dan pensioen alleen, zoals duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Door gebruik te maken van elkaars kracht en gezamenlijk proposities te ontwikkelen willen we onze positie in de veranderende pensioenmarkt verder verstevigen.’

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.