1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Informeren en verbinden: belangrijker dan ooit!

Informeren en verbinden: belangrijker dan ooit!

In een tijd van omvangrijke veranderingen binnen het pensioenlandschap, streeft AZL ernaar om haar klanten nauw betrokken te houden en de verbinding veelvuldig op te zoeken. Niet alleen het vernieuwde pensioenstelsel, maar ook de vernieuwing van ons IT-landschap zorgt ervoor dat er veel ontwikkelingen zijn om continu de dialoog met onze klanten aan te gaan. Benieuwd hoe wij dat doen? Wij vertellen er meer over!

Publicatiedatum 8 mei 2024
Categorie Algemeen, Pensioenstelsel

Informeren & inspireren 

Om onze klanten op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen zetten we verschillende middelen en kanalen in. Naast de schriftelijke middelen, zoals periodieke nieuwsbrieven en voortgangsrapportages, laten we ook graag van ons horen via beeld en geluid. Zo houden we met regelmaat webinars om onze klanten te informeren over ontwikkelingen en voortgang en geven we de gelegenheid om vragen te stellen. We organiseren bijvoorbeeld onderstaande webinars:

  • Vernieuwing Pensioenen & IT: belangrijke updates over de voortgang naar het vernieuwde pensioenstelsel, de portalen en de ontwikkelingen rondom de vernieuwing van ons volledige IT-landschap.
  • Assurance Diensten: een periodieke bijeenkomst waarin we sleutelfunctiehouders bijpraten over alles rondom Risk, Audit, AVG & Compliance.
  • Naast onze periodieke online webinars, kijken we ook naar de behoeften van klanten op specifieke onderwerpen. Zo organiseren we extra webinars over thema’s die op dat moment extra toelichting behoeven.

Verbinding & uitwisselen ervaringen

De verbinding zoeken we niet alleen via online evenementen op; we ontmoeten onze klanten ook graag persoonlijk. Daarom organiseren we ook regelmatig fysieke bijeenkomsten. Een mooi voorbeeld is het Klantenplatform genaamd ‘SamenAZL!’, waarbij klanten en AZL-experts één keer per kwartaal samenkomen om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Niet alleen worden strategische thema’s besproken, ook is er ruimte voor het uiten van zorgen en het uitwisselen van ervaringen om zo samen verder te komen en constructief stappen voorwaarts te zetten. 

Michiel Thomassen, Manager Accountmanagement, ziet dat klanten dit echt waarderen: “Het klantenplatform is echt een succes. Naast de positieve reacties vanuit de deelnemende bestuurders, zie je ook dat mensen na de sessie nog blijven om met elkaar van gedachten te wisselen. Juist die momenten zijn belangrijk voor het creëren van verbinding zowel tussen bestuurders en AZL als bestuurders onderling.”

Door deze diverse en interactieve benadering van klantbetrokkenheid streven we ernaar om onze klanten niet alleen te informeren, maar ook te betrekken bij belangrijke ontwikkelingen en processen. Met een veelzijdige combinatie van online en offline activiteiten en periodieke nieuwsbrieven, informeren we niet alleen, maar faciliteren we tevens een podium waar ze terecht kunnen om vragen te stellen, van elkaar kunnen leren én waar ze van harte welkom zijn om zelf aan te sluiten bij de sessies met betrekking tot onderwerpen die bij hun informatiebehoefte passen.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.