1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Geen onnodige kortingen

Geen onnodige kortingen

Minister Koolmees heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid in artikel 142 van de Pensioenwet. Hij staat pensioenfondsen tijdelijk toe langer over geen minimaal verplicht eigen vermogen te beschikken en om een langere termijn voor herstel naar vereist eigen vermogen te hanteren. Het besluit is op 16 december 2019 in de Staatscourant gepubliceerd.

Publicatiedatum 18 december 2019
Categorie Pensioenstelsel

Uitstel is voor één jaar en beperkt

Het besluit is vanaf 17 december 2019 van kracht en vervalt op 30 december 2020.

MVEV

Besturen van pensioenfondsen die op 31 december 2019 voor het zesde achtereenvolgende meetmoment een dekkingsgraad hebben die lager is dan nodig voor het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV), kunnen besluiten tot een zevende meetmoment, zodat ze in 2020 de pensioenen niet hoeven te korten.

VEV

Besturen van pensioenfondsen met een dekkingsgraad die op 31 december 2019 lager is dan nodig voor herstel naar het vereist eigen vermogen (VEV) binnen de termijn van het herstelplan, kunnen besluiten de termijn van het herstelplan te verlengen van 10 naar 12 jaar. Als met deze verlenging van de hersteltermijn het VEV hersteld kan worden, kunnen ze zo kortingen van pensioenen in 2020 voorkomen.

Voorwaarden

Alleen pensioenfondsen met een dekkingsgraad van ten minste 90% kunnen van deze mogelijkheden gebruik maken.
Pensioenfondsen die besluiten van het uitstel gebruik te maken, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ze moeten bij indiening van het herstelplan onderbouwen waarom ze de keuze maken.
  • Ze moeten de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden informeren over het besluit en over de onderbouwing.

Dekkingsgraad onder de 90%

Pensioenfondsen met een dekkingsgraad die lager is dan 90% dienen binnen zes maanden maatregelen te nemen waarmee de dekkingsgraad minstens 90% bedraagt. Daarna kunnen ze gebruik maken van de mogelijkheid tot uitstel. Een korting moet ineens in de verplichtingen worden verwerkt. Een pensioenfonds mag de verlaging van de pensioenen ineens doorvoeren, maar kan die ook over de duur van het herstelplan uitsmeren.

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.