1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. Dekkingsgraad in december gestegen

Dekkingsgraad in december gestegen

Ten opzichte van de vorige maand zien we voor de pensioenfondsen waarvoor AZL de actuele dekkingsgraad becijfert een stijging van de dekkingsgraad van circa 0,8%-punt.

Publicatiedatum 19 januari 2021
Categorie Algemeen

De dekkingsgraadontwikkeling werd ook deze maand nog beïnvloed door het al dan niet verwerken van de nieuwe prognosetafel. Aandelen stegen wederom gedurende december. Zo steeg de MSCI World Index circa 4%-punt. Vastgoed rendeerde daarentegen negatief. Per saldo neemt de gemiddelde totale beleggingsportefeuille toe met 1,4%. Gedurende december is de rente gemiddeld over de gehele curve gedaald. Dit resulteert in een swapcurve waarbij de rente voor alle looptijden negatief is. De UFR bedraagt eind december 1,8%. De vaste rekenrente op basis van de DNB-curve daalt met 0,03%-punt en bedraagt hiermee eind december 0,20%. De voorziening van pensioenfondsen neemt hierdoor toe. De eventuele verwerking van de nieuwe prognosetafel heeft een verlagend effect op de voorziening. Gemiddeld neemt de voorziening toe met 0,8%. Dit leidt tot de eerder genoemde stijging van circa 0,8%-punt van de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is gemiddeld genomen gelijk gebleven.

Algemene ontwikkelingen

Minister Koolmees heeft op 16 december 2020 een wetsvoorstel ter consultatie ingediend over het nieuwe pensioenstelsel. Tot 12 februari 2021 is het mogelijk hierop te reageren. In het consultatiedocument wordt beschreven dat in het nieuwe pensioenstelsel in de basis twee premieovereenkomsten gelden, waarbij fondsen de keuze hebben tussen twee vormen: het nieuwe pensioencontract (NPC) of de verbeterde premieregeling. De doorsneesystematiek wordt afgeschaft en er gelden slechts nog leeftijdsonafhankelijke premies. Een uitzondering wordt gemaakt voor reeds bestaande regelingen met een progressieve premie. Vanaf 1 januari 2022 en tot het moment van invaren, uiterlijk 1 januari 2026, geldt er een transitie-FTK voor pensioenfondsen. Tijdens het transitie-FTK gelden er geen VEV- of MVEV-vereisten, maar de dekkingsgraad dient minimaal 90% te zijn. Het fonds stelt een richtdekkingsgraad vast om te kunnen invaren in het nieuwe pensioenstelsel. Deze dient minimaal 95% te zijn (105% voor een verbeterde premieregeling zonder solidariteitsreserve). Jaarlijks dient het fonds een overbruggingsplan op te stellen waarin toegelicht wordt hoe de richtdekkingsgraad, uiterlijk 1 januari 2026, wordt bereikt.

In een aparte kamerbrief bij het consultatiedocument is de vrijstellingsregeling voor 2021 toegelicht. Hierin wordt beschreven dat fondsen wiens dekkingsgraad op het zesde of zevende meetmoment onder het MVEV ligt, een extra meetmoment krijgen en dus voorlopig nog niet hoeven te korten. Daarnaast mag de hersteltermijn voor herstelplannen in 2021 verlengd worden tot 12 jaar. Wel blijft de ondergrens van 90% van toepassing. Tot slot is bekend geworden dat de stapsgewijze invoering van de nieuwe UFR-methodiek niet wordt aangepast.

De nieuwe wet- en regelgeving zijn wij in onze modellen en risicorapportages aan het verwerken zodat u ook in de nabije toekomst op basis van de meest relevante informatie de juiste beslissingen kunt nemen. Voor meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel kunt u terecht in het Dossier nieuwe pensioenstelsel of de nieuwspagina op deze website. Uiteraard staat ook uw vertrouwde contactpersoon voor u klaar.

Economische ontwikkelingen

Eind december heeft de AEX het hoogste punt sinds de internetbubbel rond 2000 bereikt. De positieve ontwikkelingen waren onder andere het gevolg van optimisme rond de opkomende vaccinatieprogramma’s in westerse landen. Bovendien stemde Amerikaanse president Trump alsnog in met een groot coronasteunpakket. De nog steeds geldende lockdowns in de meeste landen lijken nauwelijks effect te hebben op de beurzen. Sinds 16 maart is de AEX met circa 60% gestegen. De overgang van een deel van de aandelenmarkt van Londen naar het Europese vasteland, als gevolg van de Brexit, is vooralsnog spoedig verlopen.

De waarde van vastgoed – in het bijzonder winkelpanden en in mindere mate kantoorpanden – is door de corona crisis flink gedaald. Logistiek vastgoed, daarentegen, heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt door de vergrote belangstelling voor online shoppen.

Half december heeft de Amerikaanse FED besloten de Amerikaanse economie te blijven ondersteunen en het huidige opkoopprogramma voort te zetten tot er zicht is op maximale werkgelegenheid en een inflatie van 2%. De verwachting is dat er voor 2024 geen renteverhoging zal worden bewerkstelligd. Eerder maakte de ECB al bekend € 500 miljard extra uit te trekken om de economie te steunen, waarmee het totale opkoopprogramma van de ECB op € 1.850 miljard uitkomt. Bovendien wordt de duur van het opkoopprogramma verlengd tot ten minste maart 2022.

Overige ontwikkelingen

Volgens DNB is bij de helft van de pensioenfondsen de risicobeheersing rond IT-systemen niet op orde. Dit blijkt uit het sectorbrede onderzoek naar de niet-financiële risico’s dat DNB jaarlijks uitvoert. De uitkomsten zijn vergelijkbaar met vorig jaar. Ook over de wendbaarheid van de administratiesystemen van pensioenfondsen maakt DNB zich zorgen. Vanaf volgend jaar kunnen fondsen meer vragen van DNB over deze thema’s verwachten, evenals over de financiële risico’s, als onderdeel van hun nieuwe toezichtregime vanaf 2021.

 

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.