1. Home
  2. Kennis
  3. Nieuws
  4. De nieuwe pensioenwet

Eerste Kamer stemt in met nieuwe pensioenwet

Eerste Kamer | AZL

Op dinsdag 30 mei heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Het wetsvoorstel treedt per 1 juli 2023 in werking, waarbij de uiterste datum van de transitie van pensioenfondsen is verlengd naar 1 januari 2028.

Publicatiedatum 31 mei 2023
Categorie Pensioenstelsel

De Wtp beoogt het pensioenstelsel te moderniseren en aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt en demografische ontwikkelingen. De Wtp heeft als doel om het pensioenstelsel persoonlijker, transparanter en houdbaarder te maken.

Daarnaast zorgt het aangenomen wetsvoorstel ervoor dat als het economisch goed gaat de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden. Pensioenen kunnen ook omlaag gaan als het economisch tegen zit. Er zijn wel meerdere mechanismen ingebouwd om dat te voorkomen. Zo komt er een solidariteitsreserve om verliezen op te vangen en kunnen verlagingen uitgesmeerd worden over meerdere jaren.

Ook wordt met de nieuwe regels duidelijker wat een deelnemer opbouwt en wordt beter aangesloten bij het feit dat mensen niet meer veertig jaar bij één baas werken. Tegelijkertijd worden de solidaire elementen van het Nederlandse pensioenstelsel waar gewenst behouden: er kan gezamenlijk pensioen worden opgebouwd en de risico’s kunnen worden gedeeld.

Samen vooruit
Het aannemen van het wetsvoorstel geeft duidelijkheid aan pensioenfondsen, werkgevers en deelnemers. AZL keek als pensioenuitvoeringsorganisatie ook uit naar die duidelijkheid. CEO Monique Sueters: “Het is goed dat er nu helderheid is over de Wtp en alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn. Bij AZL bereiden we ons samen met onze klanten al geruime tijd voor op het nieuwe pensioenstelsel, aangezien de beoogde ingangsdatum dichtbij ligt. Het veranderen van de uitsteldatum verandert niets aan onze werkwijze. We gaan op volle kracht door met alle voorbereidingen, waarbij we intensief zullen blijven optrekken met onze klanten.”

Voor een succesvolle transitie benadrukt Monique Sueters dat de samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel is. “Co-creatie is ons inziens erg belangrijk, zodat we samenwerken en ervaringen uitwisselen om de best mogelijke resultaten te behalen. Er moeten immers veel verschillende aspecten samenkomen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met onze klanten deze omvangrijke transitie op een beheerste en succesvolle wijze kunnen aanvliegen voor alle betrokken deelnemers en werkgevers. Samen creëren we de toekomst van pensioenen.”

Overstappen per 2028
Met het ja-woord van de Eerste Kamer treedt de Wtp per 1 juli 2023 in werking. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil naar aanleiding van het debat in de Eerste Kamer de uiterste datum waarop pensioenfondsen moeten overstappen veranderen van 1 januari 2027 naar 1 januari 2028. Ze gaat de nieuwe datum vastleggen in een Algemene Maatregel van Bestuur (Amvb), zodat de transitietermijn makkelijker is aan te passen. De wetswijziging gaat nog dit jaar naar de Tweede Kamer.

Foto: BNN/VARA 

Het laatste pensioennieuws in uw inbox

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, lees updates over het pensioenstelsel en nieuws van AZL.