Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Bestuursadvisering

Wij helpen u de juiste besluiten te nemen. En te vertalen naar beleid. 

Als bestuurder wilt u voor uw fonds de juiste besluiten nemen. Onze mensen helpen u de voors en de tegens, maar ook de implicaties van mogelijke besluiten inzichtelijk te maken. Zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw besluiten op juiste wijze worden vertaald naar uw fondsdocumenten en monitoren wij de juiste opvolging van uw besluiten door alle partijen.

Ervaring met boardroom dynamics
Wij verzorgen al jaren de ondersteuning van besturen van pensioenfondsen. Op dit moment doen we dat voor meer dan 20 verschillende besturen. Daardoor weten we wat er speelt binnen de bestuurskamers en kennen we de boardroom dynamics. Vanuit onze ervaringen ontwikkelen we best practises die we breed inzetten, bijvoorbeeld het bestuurlijke jaarplan en de voorleggers.

Dicht bij de praktijk
Wij zitten letterlijk dicht bij de praktijk. Dat helpt om nauw samen te werken met de specialisten van de pensioenadministratie en de andere disciplines binnen AZL. Ook met uw andere adviseurs onderhouden we goede banden. De praktische gevolgen van nieuwe regelgeving en uw (voorgenomen) besluiten zijn zo snel en compleet in kaart gebracht. Voor u heeft dat als voordeel dat noodzakelijke aanpassingen binnen AZL soepel worden doorgevoerd. Dat is de synergie van werken dicht bij de praktijk.

Wat wij u bieden

 • Bestuursondersteuning
  • Voorbereiden, begeleiden en verslaglegging van bestuursvergaderingen.
 • Bestuursadvies
  • Adviseren over (komende) wet- en regelgeving voor pensioenen en sparringpartner voor het bestuur.
  • Vertalen van bestuursbesluiten naar de uitvoeringsorganisatie, andere contractpartijen en stakeholders en monitoring van de opvolging.
 • Ondersteuning risicomanagement
  • In de AZL-risktool worden uw gehele risicobeheersysteem en de bijbehorende beheersmaatregelen opgenomen.
  • Ook de werking van de beheersmaatregelen kan hiermee op eenvoudige wijze worden vastgelegd.
  • Alle bestuursleden hebben zo 24 uur per dag online inzicht in de status van het risicomanagement van het fonds.
 • Advies over handhaving
  Voor bedrijfstakpensioenfondsen is het voorkomen van risico’s ten aanzien van onbekende bedrijven en deelnemers van groot belang. Binnen Bestuursadvisering hebben we een gespecialiseerd team van adviseurs en pensioenconsulenten dat u, in nauwe samenwerking met onze pensioenadministratie, adviseert en ondersteunt op het gebied van handhaving. Dat betreft onder andere het formuleren van handhavingsbeleid, de advisering over dispensatieverzoeken en looncontroles en werkingssfeeronderzoeken.

Wilt u meer weten?
Wij lichten onze dienstverlening graag verder toe. Bel voor  meer informatie met Michiel Thomassen, telefoon 06 - 22 04 91 07.

Top
‘Uw vertrouwde adviseur’
‘Het draait om de relatie met het pensioenfondsbestuur. Als bestuursadviseur zijn we nauw betrokken bij het fondsbestuur en ondersteunen we graag door een goede voorbereiding van de bestuursvergadering, het geven van passende adviezen en het monitoren van de uitvoering van acties en besluiten door de verschillende partijen. Voor die adviezen maken we gebruik van alle kennis binnen AZL, zowel vanuit de pensioenadministratie als de collega’s van Marketing & Communicatie en Actuariaat. Als bestuursadviseur ben je spin in het web van het fonds die alles afstemt met de stakeholders van het fonds. Heel afwisselend. Geen werkdag is hetzelfde.’

Michiel Thomassen,
manager bestuursadvisering