Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Wat houdt het nieuwe stelsel in?

In principe hebben regering en sociale partners op 5 juni 2019 een akkoord over de inhoud van het nieuwe pensioenstelsel gesloten. De SER heeft een advies uitgebracht dat dat ondersteund.

Voor aanvullende pensioenen wordt het systeem van doorsneepremie afgeschaft. In plaats daarvan komt een systeem van leeftijdsonafhankelijke premies met naar leeftijd aflopende opbouw van pensioenen. Dit wordt het kader voor alle aanvullende pensioenen in Nederland.

Het systeem gaat twee pensioenvormen krijgen:
- Een voorwaardelijk toegezegd pensioen
- Een variabel pensioen met collectieve risicodeling in de opbouwfase.

Daarnaast wordt de stijging van de AOW-leeftijd tijdelijk bevroren, waarna stijging van de AOW-leeftijd minder snel zal gaan.

In dit onderdeel gaan we in op onderwerpen die aan bod komen bij het nieuwe stelsel.