Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Wat houdt het nieuwe stelsel in?

Wat het nieuwe stelsel precies inhoudt is nog niet bekend. Maar dat bepaalde onderwerpen aan bod gaan komen, dat is welhaast zeker. Denk aan de afschaffing van het systeem van doorsneepremie. 
De wetgever heeft maatschappelijk draagvlak nodig voor de wettelijke vastlegging van het nieuwe stelsel. Daarom heeft  de wetgever de Sociaal Economische Raad (SER) om advies gevraagd.  In de SER zijn de sociale partners en de regering vertegenwoordigd.

Het is de SER vorig jaar niet gelukt met een gedragen pensioen-advies te komen. Onderhandelingen over een pensioenakkoord tussen sociale partners en kabinet strandden eind 2018. Minister Koolmees heeft daarna op 1 februari 2019 een brief aan de 2e Kamer geschreven waarin hij aangeeft wat hij wil doen om alsnog een nieuw pensioenstelsel neer te zetten.

In dit onderdeel gaan we in op onderwerpen die aan bod komen bij het nieuwe stelsel.