Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Wat gaat u doen?

De hervorming van het Nederlands pensioenstelsel: al jarenlang wordt er door sociale partners, de Sociaal Economische Raad (SER) en politiek Den Haag over gepraat. Een akkoord ketste eind 2018 op het laatste moment af. Minister Koolmees heeft vervolgens in een brief van 1 februari 2019 aangegeven welke vervolgstappen hij richting een nieuw stelsel wil zetten. In deze brief geeft hij aan dat hij van sociale partners en van pensioenfondsen verwacht dat zij een transitieplan opstellen waarin wordt vermeld hoe de transitie naar een stelsel met aflopende pensioenopbouw naar mate de leeftijd toeneemt (degressieve opbouw) wordt vormgegeven. Als pensioenfonds bestuurder alle reden om te werken aan het vergroten van het verandervermogen van uw fonds en de voorbereidingen voor een transitie naar een nieuw pensioenstelsel.