Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Wat gaat u doen?

De hervorming van het Nederlands pensioenstelsel: al jarenlang wordt er door sociale partners, de Sociaal Economische Raad (SER) en politiek Den Haag over gepraat. 
Met het principeakkoord van 5 juni 2019 lijkt de stap naar hervorming te worden gezet.

Het kabinet zal een nadere uitwerking geven aan de door de SER beoogde en met sociale partners overeengekomen oplossingsrichtingen voor het pensioenstelsel. Hiervoor zal het kabinet een stuurgroep instellen, bestaande uit vertegenwoordigers van sociale partners en het kabinet. Pensioenuitvoerders, toezichthouders en onafhankelijke externe deskundigen worden bij deze uitwerking betrokken.
Minister Koolmees heeft in zijn brief van 1 februari 2019 aangegeven dat hij van sociale partners en van pensioenfondsen verwacht dat zij een transitieplan opstellen waarin wordt vermeld hoe de transitie naar een stelsel met aflopende pensioenopbouw naar mate de leeftijd toeneemt (degressieve opbouw) wordt vormgegeven. Dat is voor u als pensioenfondsbestuurder alle reden om te werken aan het vergroten van het verandervermogen van uw fonds en de voorbereidingen voor een transitie naar een nieuw pensioenstelsel.