Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Een nieuwe realiteit: mislukte pensioen onderhandelingen en verandervermogen

Welk gevoel blijft er hangen na het debat in de tweede kamer over de mislukte pensioen onderhandelingen?

Als we alle verhalen en verklaringen moeten geloven, niet het gevoel dat de onderhandelingen binnenkort weer worden hervat om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. Daarvoor lijkt het vertrouwen aan vakbondszijde te ontbreken. De vakbonden worden daarbij ondersteund door de oppositiepartijen in de tweede kamer die het pensioen/AOW/ZZP dossier tot inzet willen maken van de eerste kamer verkiezingen op 29 mei 2019.

Ook niet het gevoel dat het kabinet nu snel met een eigen voorstel zal komen over een nieuw pensioenstelsel. Daarvoor lijkt de politieke moed te ontbreken.

Ja, er komt een commissie die gaat onderzoeken of de koppeling tussen levensverwachting en AOW leeftijd wel zo gelukkig is en wat het kost om deze (deels) los te laten. Maar het daadwerkelijk ontkoppelen gaat dit kabinet volgens Rutte niet doen.

Ja, het kabinet kijkt met “een open blik” naar het verzoek van de linkse oppositie om de dreigende kortingen vanaf 2020 te voorkomen door bestaande regels “tijdelijk” te versoepelen. Een maatregel echter waar Rutte “echte zorg bij heeft” en die dus niet voor de hand ligt.  

Gebrek aan vertrouwen, benoemen van commissies, overwegen van tijdelijke maatregelen om kortingen te voorkomen, het op één hoop gooien van dossiers op het gebied van 2e pijler pensioen, AOW en pensioen oplossing voor ZZP’ers: allemaal elementen die een snel akkoord over een nieuw pensioenstelsel in de weg staan. Nederland heeft waarschijnlijk op korte termijn geen nieuw pensioenstelsel.

We kunnen constateren dat het verandervermogen van de onderhandelende partijen op het pensioenspeelveld niet heel groot is.

Voor pensioenfondsen zou dit geen reden mogen zijn om opgelucht (of gefrustreerd!) adem te halen en achterover te gaan leunen.

Pensioenfondsen en pensioenfondsbestuurders worden met nog meer onzekerheid geconfronteerd. In ieder geval zou elk fonds ook deze ontwikkeling moeten doordenken, weten wat dit voor het fonds, de deelnemers en de stakeholders betekent en zich hier op voorbereiden.  

Laten we er als pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisatie voor zorgen dat ons verandervermogen wél groot genoeg is om de pensioen maatregelen die er aan komen, gestructureerd en tijdig door te voeren.”