Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Eerste Kamer akkoord met tragere stijging AOW-leeftijd

Een belangrijk onderdeel van het pensioenakkoord is de bevriezing en verminderde stijging van de AOW-leeftijd. Dat wordt geregeld in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Op 2 juli 2019 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor deze wet aangenomen. De wet gaat op 1 januari 2020 in.
Hieronder vatten we de inhoud en de gevolgen samen van de temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd. 

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren en stijgt daarna.

Jaar Voor wetswijziging Na wetswijziging
2020 66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden
2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden
2022   66 jaar en 7 maanden
2023   66 jaar en 10 maanden
2024   67 jaar

 

 

 

 

 

 

Na 2024 volgt een koppeling van de stijging van de AOW-leeftijd aan de stijging van de levensverwachting. Een wetsvoorstel daarvoor zal over enkele jaren worden ingediend. Aangekondigd is een stijging van de AOW-leeftijd met 8 maanden voor iedere stijging van de levensverwachting vanaf de 65-jarige leeftijd van één jaar.

Gevolgen
Samenloop met AOW-uitkering
De tijdelijke bevriezing tot 2022 en tragere stijging daarna heeft gevolg voor degenen die hun ouderdomspensioen voor de AOW-leeftijd hebben laten ingaan en gekozen hebben voor een tijdelijke overbrugging die zou eindigen op hun oorspronkelijke AOW-leeftijd in de periode 2020 tot 2025. Hun tijdelijke overbrugging loopt 4 tot 8 maanden samen met hun AOW-uitkering, wat fiscaal niet is toegestaan op grond van artikel 18d, lid 3 Wet op de loonbelasting 1964.

Minister Koolmees heeft in zijn brief van 16 augustus 2019 aan de Tweede Kamer aangekondigd het mogelijk te maken om de variatie van ingegane pensioenen aan te passen aan een daling van de AOW-leeftijd. Daarnaast zal ook de samenloop van een ingegaan pensioen met AOW-uitkering worden toegestaan bij variatie van de uitkering op basis van de oorspronkelijke AOW-leeftijd. Dat zal hij regelen in de Verzamelwet SZW 2020 die naar verwachting op 1 januari 2020 in werking zal treden.

Arbeidsongeschiktheid
Er zijn pensioenfondsen die het recht op een uitkering van arbeidsongeschiktheidspensioen laten eindigen bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Ook zijn er pensioenfondsen die de premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid laten eindigen bij het bereiken van de AOW-leeftijd. 
In deze gevallen zullen het arbeidsongeschiktheidspensioen en/of de premievrije pensioenopbouw eerder eindigen dan tot nu verwacht werd.

Deelnemingsjarenpensioen
Het vereiste aantal deelnemingsjaren en de pensioengerechtigde leeftijd voor het deelnemingsjarenpensioen wordt aangepast.

Jaar   Voor wetswijziging Na wetswijziging
2022 vereist aantal deelnemingsjaren 41 jaar en 4 maanden 41 jaar en 7 maanden
  pensioengerechtigde leeftijd 64 jaar en 4 maanden 64 jaar en 7 maanden
2023 vereist aantal deelnemingsjaren 41 jaar en 7 maanden 41 jaar en 10 maanden
  pensioengerechtigde leeftijd 64 jaar en 7 maanden 64 jaar en 10 maanden
2024 vereist aantal deelnemingsjaren 41 jaar en 10 maanden 42 jaar
  pensioengerechtigde leeftijd 64 jaar en 10 maanden 65 jaar


 

Wet tegemoetkoming loondomein
Tegemoetkomingen die werkgevers van de fiscus kunnen ontvangen, het zogenaamde lage-inkomensvoordeel en het jeugd-inkomensvoordeel voor oudere, gehandicapte en scholingsbelemmerde werknemers, worden in 2020 verlaagd. Het jeugd inkomensvoordeel vervalt vanaf 2024. Deze maatregel draagt bij aan de financiering van de temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd. Voor pensioenfondsen heeft dit geen gevolgen.