Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Themanummer Perspectief: keuzes voor de toekomst

Verandering is aan de orde van de dag in de pensioenwereld. Fondsbesturen ontkomen er niet aan om hun toekomstperspectief tegen het licht te houden. Deelnemers moeten zich verdiepen in hun verwachte pensioen om te weten of ze er straks van kunnen leven. En pensioenuitvoerders moeten zich blijven ontwikkelen om bijvoorbeeld ook nieuwe pensioenvormen te kunnen administreren. Over die keuzes voor de toekomst leest u in het nieuwe nummer van Perspectief.

  • Bestuurders van Pensioenfonds ANWB en Pensioenfonds Rockwool doen uit de doeken hoe zij hun toekomstverkenningen hebben aangepakt.
  • De nieuwe Ombudsman Pensioenen gooit de luiken open en roept fondsen op dit ook te doen.
  • Hoogleraar Henriëtte Prast geeft haar visie op het bieden van handelingsperspectief aan deelnemers en de meerwaarde van de navigatiemetafoor.
  • Verder reflecteren we op de invoering van de sleutelfuncties en de gevolgen hiervan voor besturen.
  • En u leest alles over onze nieuwe DC-propositie, waarmee we helemaal voorbereid zijn op de toekomst.

Kortom, genoeg inspiratie om zelf keuzes te gaan maken.

Lees de nieuwe Perspectief