Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Principeakkoord over de toekomst van het pensioenstelsel

Dinsdag 4 juni bereikten het kabinet en de sociale partners een principeakkoord over het toekomstige pensioenstelsel. Ook de oppositiepartijen Groen Links en PvdA staan achter dit akkoord. Vakbond FNV heeft na consultatie van zijn ledenparlement besloten om het onderhandelingsresultaat in een adviserend referendum voor te leggen aan zijn leden. 

Wat houdt het akkoord in?
De volgende punten zijn afgesproken:

  • Voor de AOW-leeftijd is overeengekomen dat deze de komende twee jaar bevroren zal worden op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door naar 67 jaar in 2024.  Vanaf dat jaar gaat met elk jaar dat de levensverwachting stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. 
  • Voor de laagst betaalde beroepen (vaak zijn dit ook de zware beroepen) wordt het aantrekkelijker gemaakt om 3 jaar eerder met pensioen te gaan. De boete die werkgevers nu nog moeten betalen voor deze vroegpensionering vervalt bij een brutoinkomen tot €19.000. Daarboven blijft de boete gehandhaafd.
  • De groep zelfstandigen (zzp’ers) moet makkelijker kunnen deelnemen aan een pensioenfonds, maar hoe is nog niet duidelijk. Een zzp’er wordt verplicht om zich tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren, tenzij hij kan bewijzen dat hij voldoende vermogen heeft om arbeidsongeschiktheid zelf op te vangen. Deze verzekering zou dan door UWV moeten worden uitgevoerd. 

Tweede pijler nog niet helemaal duidelijk
Er zijn nog weinig details bekend over de onderdelen van de tweede pensioenpijler in het akkoord. De doorsneesystematiek wordt vervangen door een leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw, maar of en hoe deelnemers die hier nadeel van ondervinden worden gecompenseerd is niet duidelijk. Ook over het nieuwe pensioencontract is weinig duidelijkheid verstrekt. Waarschijnlijk krijgen de fondsen de mogelijkheid over te gaan naar het 'ambitiecontract' dat al in november 2018 was uitonderhandeld en naar een aangepaste versie van de Wet verbeterde premieregeling (individuele opbouw). Over de opname van een bedrag ineens bij pensionering is niets bekendgemaakt. Omdat alle partijen hier wel voor zijn, is de verwachting dat dit onderdeel zal uitmaken van het akkoord.

Hoe gaat het nu verder?
De betrokken partijen zullen het principeakkoord eerst goed op papier moeten zetten en toelichten. Verder is het wachten op het referendum dat de FNV online gaat houden van 12 tot 15 juni. Daarna beslist het ledenparlement van de FNV wat het uiteindelijke oordeel wordt. Duidelijk is wel dat er voor het aanpassen van de AOW-leeftijd een harde deadline ligt; 1 juli moet deze wetswijziging zijn gerealiseerd.

Lees meer in ons dossier over het nieuwe pensioenstelsel.