Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Actueel

Opinie: AZL Actuariaat over uitspraak rechtszaak collectieve omzetting pensioen

Op 1 januari 2015 verhoogde de overheid de fiscale pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar. Bij de overgang naar 67 jaar besloot een groot aantal pensioenfondsen om hun bestaande pensioenaanspraken uit oude reglementen om te zetten naar 67 jaar. Zo ook Stichting Pensioenfonds Sabic. Het fonds koos er eind 2015 voor zowel het ouderdoms- als partnerpensioen om te zetten.

De kantonrechter oordeelde afgelopen week dat de omzetting van pensioenaanspraken naar 67 jaar nietig is en niet had mogen plaatsvinden. Althans in ieder geval voor deelnemers die destijds bezwaar hadden gemaakt tegen de omzetting. Wat is er aan de hand? En wat betekent dit tegen de achtergrond van alle huidige wettelijke en politieke ontwikkelingen? AZL Actuariaat bespreekt de uitspraak en blikt vooruit.

Lees het opiniestuk