Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Onderhandelingen pensioenstelsel weer van start

Vorig jaar november zijn de onderhandelingen tussen het kabinet en de sociale partners over een nieuw pensioenstelsel stukgelopen. De vakbonden legden toen de koppeling tussen de bevriezing van de AOW en de nieuwe invulling van het aanvullend pensioen. En ze hebben hun eisen de laatste maanden kracht bij gezet door stakingsacties te organiseren voor een goed pensioen. Vrijdag 31 mei heeft minister Koolmees de sociale partners officieel uitgenodigd zo snel mogelijk weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Dit deed de minister in een brief aan de Stichting van de Arbeid en de Sociaal Economische Raad (SER). De vakbonden hebben de uitnodiging aanvaard.

Geen concrete toezeggingen
In deze brief geeft de minister weinig bijzonderheden prijs. Hij geeft aan de afgelopen tijd veel informeel overleg te hebben gevoerd met de verschillende partijen. Daarbij is hij tot de conclusie gekomen dat er voldoende vertrouwen is om de formele gesprekken weer te beginnen. De basis van de gesprekken is volgens de minister het aanbod van het kabinet van november 2018, aangevuld met 'nader te maken afspraken over het minder stringent koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting'. Verder wil de minister nadere afspraken maken over duurzame inzetbaarheid en over zware beroepen.

Aanvullend pensioen
Voor het aanvullend pensioen staan er nog een aantal onderwerpen open waar kabinet en sociale partners nog wel duidelijke afspraken over moeten maken. Zoals de compensatie van deelnemers bij het afschaffen van de doorsneesystematiek, pensioenopbouw voor alle werkenden, waaronder de zelfstandigen (zzp’ers) en een grotere kans op indexatie van het pensioen. Het kabinet en de sociale partners hebben hier dus nog wel wat uit te onderhandelen.

AOW
Voor de AOW houdt de minister de kaarten ook voor de borst. Doet het kabinet een aanbod om de één-op-één-koppeling tussen levensverwachting en AOW-leeftijd structureel te verzachten? Of om de AOW-leeftijd per 1 januari 2020 tijdelijk te bevriezen? De vakbonden hebben de bevriezing van de AOW-leeftijd gedurende een periode van vijf jaar als harde eis meegenomen in hun ultimatum aan het kabinet, net als een soort vroegpensioen voor de zware beroepen.

Juni cruciale maand
Juni wordt een cruciale maand voor de pensioenonderhandelingen. Algemeen wordt aangenomen dat een bevriezing van de AOW of een ander soort koppeling aan de levensverwachting, vóór eind juni concreet moet zijn geregeld. Maar ook voor afspraken over het aanvullend pensioen dringt de tijd. Het kabinet heeft in november 2018 aangeboden bij een pensioenakkoord af te zien van de dreigende onvoorwaardelijke kortingen vanaf 2020 als de dekkingsgraad van pensioenfondsen 100% of hoger is. Dat aanbod zou dus nog steeds geldig zijn, maar dan moet er wel op korte termijn een pensioenakkoord liggen. De verwachting is dat partijen vanaf deze week alles op alles gaan zetten om deze maand tot een pensioenakkoord te komen.

Lees meer in ons dossier over het nieuwe pensioenstelsel.