Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Minister Koolmees gaat tijdelijk uitstel geven

De lang verwachte brief van Minister Koolmees met zijn maatregel tegen kortingen van pensioenen is op 19 november 2019 bij de Tweede Kamer ingediend.

In de brief kondigt hij aan gebruik te maken van zijn bevoegdheid om ingeval van een uitzonderlijke economische situatie pensioenfondsen toe te staan langer over geen (minimaal)verplicht eigen vermogen te beschikken. Zo verleent hij pensioenfondsen tijdelijk uitstel van hun plicht om pensioenen te korten.

Uitstel is voor één jaar  en beperkt

Besturen kunnen besluiten gebruik te maken van de mogelijkheid van uitstel van kortingen.

MVEV

Pensioenfondsen die op 31 december 2019 voor het zesde achtereenvolgende meetmoment een dekkingsgraad hebben die lager is dan nodig voor het vereist minimaal eigen vermogen (MVEV), hoeven in 2020 de pensioenen niet te korten.

VEV

Voor pensioenfondsen met een dekkingsgraad die lager is dan nodig voor het vereist eigen vermogen (VEV) verlengt de minister de termijn van het herstelplan van 10 naar 12 jaar.

Voorwaarden

Alleen pensioenfondsen met een dekkingsgraad van ten minste 90% kunnen van dit uitstel gebruik maken. Pensioenfondsen met een lagere dekkingsgraad dan 90% dienen eerst de pensioenen zodanig te korten dat de dekkingsgraad  90% bedraagt en kunnen daarna van het uitstel gebruik maken.

Pensioenfondsen die besluiten van het uitstel gebruik te maken moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • Ze moeten onderbouwen waarom ze de keuze maken. Daarbij moeten ze rekening houden met de toekomstige de ontwikkeling van de dekkingsgraad en eventuele verlagingen bij die ontwikkeling. Het besluit moet evenwichtig zijn.
  • Ze moeten de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden informeren over het besluit en over de gevolgen voor
    • de premie
    • de pensioenopbouw
    • de ambitie
    • de financiële positie voor de komende jaren en over de gevolgen voor deelnemers.

Opmerkingen

Op deze manier komt de minister tegemoet aan de roep om kortingen te voorkomen, maar houdt hij druk op de ketel om tot uitwerking van het voorgenomen pensioenakkoord te komen.

Vanuit de politiek en vanuit de vakbonden is positief op de maatregel van de minister gereageerd.

De Nederlandse Bank (DNB) heeft kritischer gereageerd. DNB heeft al meerdere keren betoogd dat het uitstellen van kortingen ten koste gaat van de pensioenen van de jongeren.