Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Actueel

Koolmees gaat eerste stappen zetten naar nieuw pensioenstelsel

In de brief van 1 februari 2019 kondigt minister Koolmees de stappen aan die hij wil zetten richting een robuuster en persoonlijker pensioenstelsel. Hij zet daarmee de lijn van het regeerakkoord door.

Geen nieuw pensioencontract
Een nieuw pensioencontract zal hij niet introduceren, omdat dat de financiële situatie van pensioenfondsen niet zal veranderen. Het huidige financieel toetsingskader past hij dan ook niet aan om kortingen te voorkomen.

Afschaffing doorsneesystematiek
Wel kondigt hij de afschaffing van de doorsneesystematiek aan. Daardoor krijgen alle pensioenregelingen in ieder geval fiscaal het karakter van een premieregeling. De minister zwijgt echter over de mogelijkheid van een premieregeling in combinatie met de opbouw van pensioenaanspraken zoals we die nu kennen. Persoonlijke pensioenvermogens lijkt hij als norm te zien.
In zijn brief kondigt minister Koolmees 10 stappen aan die hij wil gaan zetten.

Reactie vakbonden
De vakbonden zijn zwaar teleurgesteld in het 10-punten plan van de minister. Zij zien het als een klap in het gezicht dat de minister teruggrijpt op het regeerakkoord en geen aansluiting zoekt bij het bijna bereikte onderhandelingsresultaat van november 2018. De minister heeft dus een route uitgestippeld die de vakbonden en daarmee de linkse oppositie in de 2e Kamer niet zint. Daarmee kiest de minister voor een hele moeilijke en onzekere weg.

Stilzitten is geen optie
Hoewel een tijdslijn ontbreekt in de brief, lijkt stilzitten op dit moment geen optie meer. Het lijkt ons zaak om te beginnen met een verkenning naar de effecten van de overgang naar degressieve opbouw. Graag ondersteunen wij u bij het nemen van uw eerste stappen.

Lees verder