Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

IT en data en verantwoorde uitbesteding

In de afgelopen periode heeft menig pensioenfondsbestuur zich gebogen over de verdere verfijning van het uitbestedings- en het IT-beleid. Voor inkadering van de belangrijkste IT-risico’s wordt, in navolging van DNB, vaak het 4A-model van George Westerman gehanteerd. In hoeverre voldoet de uitbestedingspartner hieraan?

Artikel PBM Magazine
Maarten van der Tuin gaat in het magazine Pensioen Bestuur en Management (PBM 2018 nr.3) in op de aandachtspunten, keuzes en overwegingen binnen verantwoorde uitbesteding.

Lees hier het volledige artikel (PBM 2018 / nr.3)