Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Actueel

Een nieuwe realiteit: mislukte pensioen-onderhandelingen en de roep om verandervermogenen


Welk gevoel blijft er hangen na het debat in de Tweede Kamer over de mislukte pensioenonderhandelingen? En hoe gaan we om met deze nieuwe realiteit? 
Als we alle verhalen en verklaringen die de afgelopen weken de revue passeerden moeten geloven, dan voelt het niet dat de onderhandelingen binnenkort weer worden hervat om zo snel mogelijk tot een pensioenakkoord te komen. Daarvoor lijkt het vertrouwen in de politiek aan vakbondszijde te ontbreken. De vakbonden worden daarbij ondersteund door de oppositiepartijen in de Tweede Kamer die het pensioen/AOW/ZZP dossier tot inzet willen maken van de Eerste Kamer verkiezingen op 29 mei 2019. 

Politieke moed
We hebben ook niet het gevoel dat het kabinet nu snel met een eigen voorstel zal komen over een nieuw pensioenstelsel. Daarvoor lijkt de politieke moed te ontbreken. Er komt dan wel een commissie die gaat onderzoeken of de koppeling tussen levensverwachting en AOW-leeftijd zo gelukkig is en wat het kost om deze (deels) los te laten. Maar het daadwerkelijk ontkoppelen gaat dit kabinet volgens Rutte niet doen. En ja, het kabinet kijkt met “een open blik” naar het verzoek van de linkse oppositie om de dreigende kortingen vanaf 2020 te voorkomen door bestaande regels “tijdelijk” te versoepelen. Dit is echter een maatregel waar Rutte “echte zorg bij heeft” en die dus niet voor de hand ligt.  

Vernieuwen blijft noodzakelijk
Ondanks het ontbreken van een pensioenakkoord blijft de urgentie om het pensioenstelsel te vernieuwen onverminderd groot. Minister Koolmees (Sociale Zaken): “Ons stelsel van aanvullende pensioenen is dringend aan vernieuwing toe; de noodzaak hiervan wordt door verschillende partijen al jaren breed gedeeld. Het pensioenstelsel sluit niet meer goed aan bij de arbeidsmarkt, er ontstaan spanningen tussen generaties waar juist gezamenlijkheid gewenst is, vertrouwen wordt geschaad doordat indexatie van pensioenen uitblijft waar mensen daar wel op gerekend hadden.”

Verandervermogen 
Gebrek aan vertrouwen, benoemen van commissies, overwegen van tijdelijke maatregelen om kortingen te voorkomen, het op één hoop gooien van dossiers op het gebied van 2e pijler pensioen, AOW en pensioen oplossing voor ZZP’ers: allemaal elementen die een snel akkoord over een nieuw pensioenstelsel in de weg staan. We kunnen constateren dat tot nu toe de onderhandelende partijen op het pensioenspeelveld onvoldoende verandervermogen toonden. Voor pensioenfondsen mag  dit echter geen reden zijn om opgelucht (of gefrustreerd) adem te halen en achterover te gaan leunen. 

Status quo als nieuwe realiteit?
Het uitblijven van het pensioenakkoord betekent voor pensioenfondsen en pensioenfondsbestuurders nog meer onzekerheid. Ieder fonds zou ook deze ‘status quo’ ontwikkeling moeten doordenken: wat betekent dit voor het fonds, voor de deelnemers en voor de stakeholders? En hoe kan het fonds zich hier op voorbereiden?
Deze nieuwe realiteit biedt ook weer houvast om samen aan de slag te gaan met de voorbereidingen op nieuwe pensioenmaatregelen die er ongetwijfeld aan komen. Zodat we ervoor zorgen dat we uw én ons verandervermogen inzetten om deze maatregelen gestructureerd en tijdig door te voeren.