Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Concept pensioenakkoord lekt

De Telegraaf meldt dat ze beschikken over een document waarin gesproken wordt over een concept pensioenakkoord tussen bonden en werkgevers. Dat document zou door de Sociaal-Economische Raad worden voorgelegd aan het kabinet. Wij hebben de belangrijkste reacties hierop voor u verzameld en plaatsen deze voor u in perspectief.

Hieronder de belangrijkste punten samengevat:

  • Telegraaf meldt concept in handen te hebben, sociale partners ontkennen akkoord
  • Geen persoonlijke pensioenpotten, pensioen afhankelijk van beleggingsresultaten
  • Verhoging AOW-leeftijd minder snel, meer mogelijkheden voor vroegpensioen
  • Pensioenstelsel niet in lijn met wens kabinet

1) Geen persoonlijke pensioenpotten, pensioen afhankelijk van beleggingsresultaten

De pensioentoezeggingen zoals we die nu kennen, worden ingeruild voor een ambitiepensioen. De pensioenuitkering hangt af van behaalde beleggingsresultaten, waarbij mee- en tegenvallers tussen generaties worden gedeeld. De sociale partners bepalen hiervan de spreidingsperiode. Pensioenen kunnen sneller dan nu worden geïndexeerd. De individuele pensioenpotten die het kabinet beoogt, komen er niet als het aan de sociale partners ligt. De doorsneepremie wordt in principe afgeschaft, maar schrijft de Telegraaf: ‘de onderhandelaars hebben er zo veel beperkende voorwaarden bij opgeschreven dat het maar de vraag is of het er echt van komt’. Nieuw is dat zzp’ers in veel gevallen verplicht mee moeten doen aan een pensioenregeling, met mogelijkheden voor een opt-out. Tot slot schrijft de krant dat in het conceptakkoord niets te vinden is over keuzemogelijkheden voor pensioendeelnemers.

De vraag is of een transitie nodig is van het huidige naar het nieuwe ambitiepensioen (het “invaren”) en zo ja, hoe die wordt vormgegeven.

2) Verhoging AOW-leeftijd minder snel, meer mogelijkheden voor vroegpensioen

Verder meldt de Telegraaf dat ‘de sociale partners allerlei vroegpensioenregelingen willen optuigen’ en dat de mogelijkheden voor een vroegpensioen onderdeel zijn van het conceptakkoord. Verdere details verstrekt de krant niet. De AOW-leeftijd gaat volgens het voorstel pas in 2025 naar 67. Momenteel ligt vast dat die verhoging plaatsvindt in 2021.De systematiek van de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting wijzigt eveneens. Een hogere levensverwachting moet volgens de sociale partners slechts voor de helft meetellen bij een verhoging van de AOW-leeftijd. Momenteel werkt een hogere levensverwachting in zijn geheel door in een hogere AOW-leeftijd.

3) Pensioenstelsel niet in lijn met wens kabinet

Het kabinet heeft in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ vastgelegd dat het wil werken aan een pensioenstelsel met individuele pensioenpotten. Met als doel de keuzevrijheid van de deelnemer te vergroten. Na zijn aantreden liet minister Wouter Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid weten dat de sociale partners hierin een belangrijke rol spelen. Het voorstel dat er nu ligt, is niet in lijn met het regeerakkoord. Ook leidt de minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd tot extra uitgaven. Koolmees heeft in reactie op de berichtgeving in de Telegraaf laten weten het advies van de SER ‘rustig af te wachten’.