Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Actueel

Stel auto-afkoop klein pensioen uit tot 2019

Stel de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen uit van 2018 naar 2019. Dat biedt de tijd om het proces beter uit te werken waardoor verwarring bij deelnemers en overbelasting van Pensioenregister en uitvoerders wordt voorkomen.

Dat vragen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars in een gezamenlijke reactie op algemene maatregel van bestuur (amvb) in concept die de waardeoverdracht van kleine pensioenen regelt.
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars vragen aandacht voor:
- de eenvoud en kosten van het proces,
- een gefaseerde uitvoering om overbelasting te voorkomen,
- een proces dat de deelnemer duidelijkheid biedt.

Op al deze punten ‘is er nog winst te behalen’ aldus de koepels in hun reactie. Een belangrijk punt is de knip tussen bestaande en nieuwe kleine pensioenen. Voor bestaande kleine pensioenen blijft tussentijdse afkoop mogelijk. Voor nieuwe kleine pensioenen vervalt die. Het wetsvoorstel legt de knip tussen oud en nieuw op twee jaar vóór inwerkingtreding van de wet. Maar een deelnemer heeft dan vaak al informatie gekregen over afkoop. Die informatie zou dan moeten worden herroepen. Dat leidt tot verwarring en leidt tot onnodige extra werk en kosten vrezen Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars. Zij vragen om de grens tussen bestaande en nieuwe kleine pensioenen gelijk te laten lopen met de datum waarop de nieuwe wetgeving ingaat.