Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Actueel

Sector kan reageren op aanpak kleine pensioenen

De pensioensector en verzekeraars kunnen tot 14 september reageren op het wetsontwerp dat per 2018 de automatische overdracht van kleine pensioenen regelt. Het ministerie van SZW heeft de internetconsultatie geopend.

De Wet waardeoverdracht klein pensioen wil dat pensioenuitvoerders en verzekeraars kleine pensioenen tot 468 euro per jaar overdragen naar de actuele regeling van een deelnemer. Als de wet in werking is, moet dat voor nieuwe gevallen binnen zes maanden na het vertrek van een deelnemer zijn uitgevoerd. De sector krijgt vier jaar de tijd om enkele miljoenen oude gevallen weg te werken.

De nieuwe wet zet een te lage dekkingsgraad als blokkade voor waardeoverdracht buitenspel. Uitvoerders zijn verplicht mee te werken en de aanspraken gaan tegen standaardtarief over. Deelnemers moeten worden geïnformeerd over de acties en ook moeten de documenten van Pensioen 1-2-3 worden aangepast.

internetconsultatie