Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Actueel

Pensioenfederatie: nettopensioen moet snel anders

De regeling voor nettopensioen biedt deelnemers geen aantrekkelijk pensioen en moet snel aangepast. De Pensioenfederatie schrijft dit aan staatssecretaris Klijnsma.

Volgens de federatie is de huidige situatie vanuit het perspectief van de deelnemer 'onacceptabel' en strookt niet met de bedoelingen van de politiek. De pensioenkoepel stelt voor om de tekortkomingen van de bestaande regeling snel weg te nemen door deelnemers in een regeling voor netto pensioen een dekkingsgraadneutrale uitkering te laten inkopen in de basisregeling van het eigen pensioenfonds.

De huidige regeling is enkele jaren geleden ingevoerd voor deelnemers die meer dan 100.000 euro per jaar verdienen. De netto-regeling geldt voor het salaris boven de ton. Volgens de federatie zijn de wettelijk bepaalde inkoopvoorwaarden zo onaantrekkelijk dat de kans bestaat dat pensioenfondsen stoppen met het aanbieden ervan. De regels leiden er toe dat deelnemers het risico lopen om 25 tot 30% van het ingelegde kapitaal te verliezen zodra zij bij pensionering en einde deelname verplicht een vaste uitkering inkopen. De Pensioenfederatie vraagt daarom andere inkoopvoorwaarden en variabele uitkeringen.