Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Actueel

Netspar bepleit beperkt maatwerk in pensioenen

Een maatwerk-aanbod met een beperkt aantal keuzes levert deelnemers waarde op dankzij betere afstemming van het pensioen op het individu. De risico’s van calculerend kiezen en verkeerde keuzes door het individu zijn beperkt. Dat concluderen onderzoekers van Netspar na een onderzoek naar de meerwaarde van maatwerk in pensioenen.

Vooral voor huiseigenaren kan maatwerk in pensioen welvaartwinst opleveren. ‘Veel huishoudens die naast hun pensioen ook een vermogen in hun eigen woning opbouwen, sparen op dit moment eigenlijk te veel voor hun oude dag. Maatwerk door afstemming tussen pensioeninleg en hypotheekaflossing zou dergelijk ‘oversparen’ kunnen voorkomen. Dergelijk maatwerk kan een welvaartswinst opleveren voor individuele huishoudens ter waarde van 3 tot 5 procent van de consumptie over het hele leven.’ Netspar koppelt daar meteen de waarschuwing aan vast dat het voorkomen van ‘ondersparen’ door huishoudens met te lage pensioenen ‘nog belangrijker’ is.

Risico’s beperken
Het risico dat een deelnemer een verkeerde keuze maakt bij het winkelen in het maatwerk-aanbod wil Netspar voorkomen. Dat kan door de opties te laten aansluiten bij de individuele deelnemer. Dat vraagt een ‘zorgvuldige vormgeving van de architectuur rondom maatwerk en individuele keuzes’. De opzet moet zijn gericht op een goede balans tussen de gewenste differentiatie en het tegengaan van individuele fouten. ‘Maatwerk zal zich daarom beperken tot enkele goed omschreven en passende keuze-opties binnen de collectieve pensioenen’, voorspelt de groep onderzoekers met Roel Mehlkopf, Casper van Ewijk, Sara van den Bleeken en Chantal Hoet.

De waarde van maatwerk in pensioenen