Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Actueel

Koepel: Geef pensioenhervorming geen valse start

De Pensioenfederatie heeft politiek Den Haag in een visiedocument geschetst hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit moet gaan zien. Onder het motto ‘geef de pensioenhervormingen geen valse start ’pleit de koepel voor collectiviteit, verplichte deelname, meer keuzevrijheid en minder btw.

De federatie waarschuwt de politiek geen versobering van het pensioen te verpakken in de overgang naar een vernieuwd stelsel: ‘Dat ondermijnt het vertrouwen in het stelsel én in de hervorming. De hervorming wordt dan niet gezien als noodzakelijk wijziging, maar als een platte bezuiniging.’

De Pensioenfederatie bepleit in haar visiedocument onder meer de invoering van automatische waardeoverdracht zodat kleine pensioenen worden samengevoegd mits dit eenvoudig, effectief, goedkoop en daadwerkelijk automatisch kan worden uitgevoerd.

De btw over diensten die fondsen inkopen voor DB-regelingen is de koepel nog steeds een doorn in het oog. ‘De btw-lasten lopen bij pensioenfondsen met een uitkeringsovereenkomst sinds twee à drie jaar in rap tempo op. De kostenverhogende effecten van die lasten cumuleren over tientallen jaren en hollen het pensioenresultaat uit.’ De Pensioenfederatie roept de overheid op de btw-lasten voor pensioenfondsen te beperken en daarbij de ruimte die Europese wet- en regelgeving biedt optimaal te benutten.
Visiedocument Pensioenfederatie