Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Actueel

Diversiteit fondsbesturen kan verbeterd

De diversiteit van pensioenfondsbesturen verdient meer aandacht. De situatie in 2015 toont slechts een lichte verbetering ten opzichte van 2014. Dat schrijft de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsencommissie in haar jaarrapport over 2015. Voorzitter Margot Scheltema: ‘Als commissie vinden we het belangrijk dat pensioenfondsen ook blijven werken aan de diversiteitsdoelen uit de code. Alle relevante doelgroepen moeten zich vertegenwoordigd weten. Ik roep vooral het intern toezicht op om planmatig en thematisch onderwerpen uit de code bij de kop te nemen en diepgaand met het bestuur te bespreken.’

Norm 67 (man/vrouw) wordt in 55% toegepast en in 43% wordt gemotiveerd afgeweken. In totaal is dat 98%. Norm 68 (de leeftijdsnorm (<40/>40) wordt in 33% nageleefd en in 65% wordt gemotiveerd afgeweken. In totaal leidt dat tot een nalevingspercentage van 98%. De commissie benadrukt dat er voldoende hulpmiddelen bestaan om enige achterstand in de geschiktheidseisen en de toetsingseisen van DNB en AFM in te lopen.

Rapport 2015 Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen