Voor een optimale beleving van deze website, vragen wij u cookies te accepteren. De website zal pas cookies plaatsen wanneer u hiervoor expliciet akkoord heeft gegeven. Lees meer >

 

Wat wij doen, willen wij goed doen. Daar horen duidelijke afspraken bij als wij met andere bedrijven samenwerken. Die afspraken hebben wij vastgelegd in onze algemene voorwaarden.


Persoonsgegevens

Voor AZL is de verwerking van persoonsgegevens een kernactiviteit die onlosmakelijk verbonden is met een kwalitatief goede, juiste en betrouwbare dienstverlening. AZL verwerkt persoonsgegevens van onze opdrachtgevers en van onze medewerkers. Dit doet AZL te allen tijde op een rechtmatige, behoorlijke en zorgvuldige wijze met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Wat wij doen

AZL verzorgt de administratie van 53 pensioenfondsen met in totaal 1.375.000 deelnemers. Alle werkzaamheden van AZL hebben direct of indirect te maken met de pensioenen van die deelnemers. De deelnemer krijgt duidelijkheid over zijn pensioen, en vindt in AZL een pensioenuitvoerder die bereikbaar, deskundig, en behulpzaam is. Bestuurders van de pensioenfondsen ontvangen de best mogelijke steun. Om hun fonds goed te kunnen besturen moeten zij kunnen beschikken over actuele en correcte cijfers, toegankelijke prognoses en duidelijke adviezen. Daarom biedt AZL niet alleen een administratie die perfect op orde is, maar ook bestuursadvies, communicatieadvies en actuariële dienstverlening. Fondsen kiezen uit dit pakket de dienstverlening, integraal óf modulair. Dankzij deze dienstverlening op maat kunnen bestuurders zich richten op hun kerntaak: het besturen van het fonds. Als pensioenuitvoerder zijn wij onderdeel van de NN Group.

Wij hebben een hoofdvestiging in Heerlen en een kantoor in Utrecht waar bijna 462 FTE aan betrokken en deskundige medewerkers werken.

Aantoonbaar in control
Wij werken doelgericht en systematisch aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Dat kunnen we aantonen met een ISAE 3402-rapportage en een ‘In Control Statement (ICS).’ Onze opdrachtgevers ontvangen elk jaar een ICS over onze businessunits administratie, bestuursadvies, actuariaat, communicatie en ons IT-bedrijf. Zo helpen wij ook ú om ‘in control’ te zijn.

AZL is onderdeel van de NN Group en het administratieplatform voor de Nationale-Nederlanden PPI (Essentie Pensioen).

Meer over ISAE 3402-rapportage

Top