1. Home
  2. Over AZL
  3. Ambassadeurs
  4. Pieter Langereis

Multi-client aanpak als voordeel

Pieter Langereis | AZL

Al tien jaar lang werken Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel (SPNG) en AZL samen als partners in de pensioenwereld. SPNG is een bedrijfstakpensioenfonds met zowel verplicht als vrijwillig aangesloten werkgevers. Pieter Langereis, directeur van het Bestuursbureau SPNG, benadrukt in dit artikel het belang van het blijven aanbieden van een unieke en aantrekkelijke dienstverlening en pensioenpropositie door het fonds. “Er is een berg aan kennis in huis bij AZL waarop we kunnen bouwen.”

Duidelijk visie en executiekracht 

Gedurende de afgelopen tien jaar hebben SPNG en AZL diverse opdrachten met elkaar opgepakt. Een sprekend voorbeeld is volgens Langereis het project dat in 2022 heeft plaatsgevonden: het implementeren van een beschikbare premieregeling voor zowel het verplichte als vrijwillige deel van SPNG. Mede dankzij de continue samenwerking – in combinatie met een duidelijke visie van SPNG en executiekracht van AZL – is dit een groot succes geworden, geeft de Directeur Bestuursbureau aan. Zo werd het project in slechts zes maanden gerealiseerd, ondanks enkele uitdagingen en hick ups. “We hebben hiervoor de basis tien jaar geleden gelegd toen we maandelijks naar Heerlen zijn afgereisd in het kader van onze kennismaking. Daar hebben we een vertrouwensband gecreëerd, waarin wederzijds respect is ontstaan voor elkaar. We begrijpen echter inmiddels ook dat we er soms verschillend in kunnen zitten. Dat vormt voor mij een goede basis voor een partnership.”

Uniek en uitdagend 

SPNG is een uniek pensioenfonds vanwege de complexiteit van hun dienstverlening. AZL heeft dankzij haar multi-client aanpak de juiste expertise om SPNG volledig te ondersteunen in de administratie en dienstverlening.

Zo is SPNG een fusie van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds (BPF) voor de sector ‘Herwinning Grondstoffen’ en een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds voor de sector ‘Groothandel’. Dit betekent dat sommige werkgevers verplicht zijn aangesloten bij het fonds, terwijl andere werkgevers vrijwillig aansluiten. Dit zorgt er volgens Langereis voor dat SPNG ervoor moet zorgen dat de pensioenpropositie en dienstverlening uniek en aantrekkelijk moet zijn om te voorkomen dat werkgevers weglopen. “We bieden twee pensioenregelingen (een beschikbare premieregeling en een middelloonregeling, red.) aan, maar werkgevers hebben de vrijheid om hierin bepaalde keuzes te maken, zoals onder andere de hoogte van de premiestaffel (danwel het opbouwpercentage), de franchise, het maximum salaris en de verzekering van tijdelijk partnerpensioen. Dit kan resulteren in verschillende regelingen die toch onder dezelfde noemer vallen. Dit is anders dan bij andere bedrijfstakpensioenfondsen, waarbij er soms wel een bijspaarmodule is, maar dit op een andere manier is gestructureerd. Dit zorgt ook voor een bepaalde wendbaarheid aan de zijde van AZL, maar ik zie daar geen problemen in. Integendeel. Je merkt aan alles dat er een berg aan kennis in huis is waarop we kunnen bouwen.”

Als Langereis het vervolgens heeft over de complexiteit, of beter gezegd uitdagingen die het fonds met zich meebrengt, zit het hem in twee zaken: het administratieve proces en de dienstverlening. “Het administratieve proces is uitdagend omdat het systeem de keuzes die SPNG in de pensioenregeling aanbiedt geparametriseerd moet administreren. Dit is nog geen geautomatiseerd proces bij AZL. De dienstverlening is complex omdat de helpdeskmedewerkers van AZL bij vragen van werkgevers en deelnemers snel moeten kunnen achterhalen wat er precies geregeld is. Het snel kunnen inspelen op de specifieke situatie bij de klant is essentieel.”

Goede mix vinden

Vooruitkijkend naar het vernieuwde pensioenstelsel stelt Langereis dat het voor AZL een uitdaging wordt om een goede mix te vinden tussen standaardisatie en maatwerk. Elementen die volgens hem belangrijk worden nu de markt commerciëler wordt en gaat consolideren. Hij kijkt er dan ook met gewekte interesse naar, vanuit het oogpunt van SPNG. “De crux zit hem er naar mijn idee in dat er gezocht dient te worden naar pakketten of parameters die pensioenfondsen kunnen gebruiken om aan te passen, terwijl de dienstverlening toch eenvoudig, transparant en betaalbaar blijft. Al met al heb ik er vertrouwen in dat er een sterke basis wordt gecreëerd door AZL. Hoewel we nu nog niet kunnen overzien wat de toekomst gaat brengen, kijken we samen naar de ontwikkelingen en mogelijke kansen in de markt waardoor onze samenwerking nog verder intensiveert.”