1. Home
  2. Over AZL
  3. Ambassadeurs
  4. Martijn Pover

‘We slaan twee vliegen in één klap’

Martijn Pover | AZL

Met de AZL Assurance Diensten biedt AZL haar klanten een platform dat ondersteunt op het gebied van actuariaat, riskmanagement en audit. Hierin staat ‘halen en brengen’ centraal. Martijn Pover (Sleutelfunctiehouder Risicobeheer van Stichting Pensioenfonds ING) schijnt zijn licht over het overlegorgaan.

“Als ik kijk naar de AZL Assurance Diensten kan ik spreken van een positieve en open samenwerking, waarin we ook kritisch mogen zijn. We challengen elkaar om tot de kern te komen. Ik zie het als een mooi fenomeen dat een bepaalde informatiebehoefte van pensioenfondsen invult. Je legt tenslotte als fonds je primaire proces, waar ook de buitenwereld en deelnemers je op zouden kunnen afrekenen, in handen van AZL. Daaromheen komen veel assurance- en beheersingsvragen. Wij moeten daar als fonds de verantwoordelijkheid in pakken.”

Professionaliseringsslag
“Ik merk ook echt dat er een professionaliseringsslag heeft plaatsgevonden. AZL neemt nadrukkelijk de lead. Ze bepaalt samen met ons het generieke gedeelte en biedt inhoudelijk voldoende ruimte om fondsspecifieke gedachtes van sleutelfunctiehouders uit te wisselen. Wij hebben veel vragen, omdat we niet inzicht hebben in alle processen. Met de Assurance Diensten slaat AZL twee vliegen in één klap. Zo wordt er via één kanaal met alle fondsen gesproken over het generieke gedeelte én worden de verschillende behoeftes van eenieder in kaart gebracht. Dat is ook heel waardevol voor AZL.

De focus van Stichting Pensioenfonds ING zat hem in 2022 met name in hoe we samen het nieuwe pensioenstelsel gaan inrichten. In het kader van beheersing moet je je daarop goed voorbereiden en in control zijn. Hoe we dat moeten doen, ligt onder meer aan wat AZL daarin te bieden heeft. Daarnaast zijn alle ontwikkelingen rondom datakwaliteit en cybersecurity belangrijk voor ons geweest. AZL beschikt over veel data van ons, die moet waterdicht zijn en goed zijn geborgd. Daarin zijn we ook afhankelijk van de cybersecurity van AZL.”

Van ‘vertrouw me maar’ naar ‘prove me’
“Je wilt voorkomen dat er grijze gebieden ontstaan en er ruis op de lijn komt. Het beheersingsraamwerk moet goed worden neergezet. De toezichthouders vragen daar om, gezien het toezichtkader steeds meer is uitgebreid. Daarin kom je niet meer weg met ‘vertrouw me maar’ of ‘show me’. Het is tegenwoordig ‘prove me’. Wij moeten soms letterlijk bewijs aandragen om aan te tonen dat we iets weten. Dat is echt veranderd de afgelopen tijd. En als je het kunt laten zien, sta je direct een stuk sterker. AZL kan daarop bijvoorbeeld inspelen door er proactief mee om te gaan hoe ze in control willen zijn. Het mes snijdt dan aan twee kanten.

Als ik met een schuin oog kijk naar de Wtp en de uitdagingen die ons staan te wachten, wordt vertrouwen en het aangaan van de dialoog steeds belangrijker. Daar voldoet AZL al in grote mate aan met de Assurance-diensten en de plenaire sessies die gehouden worden over de IT-vernieuwing. We moeten ons er wel als fonds van bewust zijn dat er nog veel staat te gebeuren. Dat zal zeker hoofdbrekens geven. Naast de definitieve wet- en regelgeving en keuzes die worden gemaakt, gaat het er ook om hoe we alles gaan beheersen. Dat betekent een communicatie-uitdaging. Iets wat we niet alleen kunnen. Daarin zullen we gezamenlijk moeten optrekken.”